DI's arbejdsmiljøchef: Afgørende for Danmark, at drift og arbejdsmiljø har været opretholdt under krise

1600px_COLOURBOX33385495
Dansk Industris arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen. Foto: Pressefoto/DI
Sommerartikel med Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef i Dansk Industri (DI).

Dansk Industris arbejdsmiljøchef, Anders Just Pedersen, er stolt af, at det lykkedes at komme gennem det værste af coronakrisen med virksomhedernes drift og arbejdsmiljø intakt. 

Det fortælller han blandt andet om i dette sommerinterview. 

Hvilken arbejdsmiljøindsats – eller initiativ har overrasket dig positivt under corona? 

- At det lykkedes virksomhederne at opretholde driften under covid-19 og håndtere smitterisikoen i en tid, hvor der i perioder kom nye retningslinjer med ekstremt korte frister. I det hele taget virksomhedernes og myndighedernes fokus på at kunne opretholde driften, samtidig med at de skulle sikre mod en helt ny og ukendt sygdom, der herskede i samfundet. Herudover er der nok uden mange har opdaget det også landet en række gode løsninger på konkrete problemer: Eksempelvis grænseværdier og unges arbejde, siger Anders Just Pedersen og fortsætter:

- Endeligt og uden relation til covid-19, men meget vigtigt for de kommende år: Der landede med meget bred opbakning en ny og rigtig god rammeaftale for den nationale arbejdsmiljøindsats frem til 2030. Og det er på magisk vis efterfølgende lykkedes for branchefællesskaberne (BFA’er) på meget kort tid at få omsat planen til branchemæssige måltal og samtidig planlagt en række virksomhedsnære aktiviteter, der starter allerede efter sommerferien.

Forudså ikke #metoo

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

- Der er mange – for covid-19 har skubbet en del opgaver frem. Vi skal i gang med de nævnte virksomhedsnære aktiviteter, vi har en række sager om blandt andet seksuel chikane, AMO, natarbejde og hjemmearbejde, der forhåbentlig kan landes med bred enighed, men ikke mindst drøftelser om en arbejdsskadereform kommer til at fylde.

- Arbejdsskadeområdet er noget af det mest komplicerede, jeg kender – det er meget teknisk med personlig betydning for den enkelte og hænger tæt sammen med flere andre systemer på arbejdsmarkedet. Og så siger min erfaring mig, at der nok skal dukke et par andre aktuelle sager op, som vi ikke har forudset – ligesom jeg sidste sommer ikke tænkte, at seksuel chikane blev så vigtig.

Hvilken arbejdsopgave, du har fuldført inden for det seneste år, er du mest stolt af?

- At det er lykkedes i godt samarbejde med medlemsvirksomheder, de faglige organisationer og myndigheder at finde veje til at kunne arbejde smittesikkert og opretholde driften af virksomheder. Det har været afgørende for, at Danmark alt andet lige er kommet så godt ud af epidemien. Og så har vi landet de nye virksomhedsnære aktiviteter og måltal i brancherne – igen i godt samarbejde med myndigheder og de faglige organisationer.

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

- Jeg ved ikke, om det er overset – for mange taler om det – men vi kommer til at holde fokus på tilbagevendelse til det fysiske arbejde på virksomheder, ligesom mange også kommer til at arbejde på nye måder med bl.a. hybride arbejdsformer. Det må ikke blive et problem, for der ligger mange positive elementer i dette – men det skal forløses rigtigt.

- Et andet forhold, jeg selv er blevet opmærksom på, er, at vi ikke ved så meget om problemer med kemisk arbejdsmiljø. Selvom vi har en mangeårig og rigtig god arbejdsmiljøovervågning i Danmark, er der på dette område efter min vurdering, meget lidt belyst.

Sommerserie

Det er tid til at puste ud. Trække vejret dybt, få sand mellem tæerne og være sammen med dem, vi holder allermest af.

Sommerferie-sæsonen er over os. I den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i den kommende tid en række interviews med nogle af landets førende profiler inden for arbejdsmiljø.

De gør status efter mere end et år med corona. En tid, der har udfordret samarbejdet og opgaveløsningen på jobbet.  

Foreløbige deltagere i serien:

Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, DI Dansk Byggeri
Anders Kabel, formand, AM-PRO
Steffen Bohni, direktør, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne
Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg
Martin Rasmussen, næstformand, HK Danmark
Rikke Dencher Aagaard, Director, Environment, Health & Safety, Danish Crown
Monique Hartmann, erhvervspsykolog
Christian Uhrenholdt Madsen, forsker og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører, Enhedslisten
Peter Dahler-Larsen, forsker, Københavns Universitet
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, Dansk Industri
Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog, TeamArbejdsliv
Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, GrowPeople
Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, TDC Group
Jens Nielsen, sekforformand, fagforbundet FOA
Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef, DA
Mette Lindhardt, erhvervspsykolog, ArbejdsmiljøCentret
Anne Honoré Østergaard, arbejdsmiljøordfører, Venstre
Peter Hasle, arbejdsmiljøforsker, Syddansk Universitet
Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet
Hans Jørgen Limborg, ekstern rådgiver og arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv
Yun Ladegaard, ph.d. og forsker ved Københavns Universitet og leder af Erhverv i Fonden Mental Sundhed
Malene Friis Andersen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Jan Steenhard, adm. direktør i Joblife og bestyrelsesformand i Arbejdsmiljørådgiverne

GDPR