TDC's arbejdsmiljøchef: Hvis vi blev lagt ned af corona, ville Danmark bukke under

thomashermann
Arbejdsmiljøchef i TDC, Thomas Hermann. Foto: Pressefoto
Sommerinterview med Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef i TDC Group.

Danmarks telegigant TDC Group varetager kritisk infrastruktur i hele landet. Derfor var det magtpålæggende for virksomhedens arbejdsmiljøchef, Thomas Hermann, at begrænse antallet af medarbejdere, der blev ramt af coronavirus.

Ifølge arbejdsmiljøchefen lykkedes det. Nu venter der ham en stor arbejdsmiljøopgave efter sommerferien, der ikke har noget med corona at gøre. 

Hvilken arbejdsmiljøindsats – eller initiativ - har overrasket dig positivt under corona?

- Det har været selve håndteringen af corona. Vi er en arbejdsplads, der har kritisk nationalt infrastruktur. Da corona kom, blev det meget håndgribeligt, hvad der ville ske, hvis vi blev syge, og vores systemer lagde sig ned. Derfor blev vores coronahåndtering meget hurtigt meget restriktiv i forhold til fremmøde og dens slags.

- Hvis ansatte på TDC blev syge, og vi blev lagt ned, så ville Danmark blive lagt ned. Prøv at forestille dig, hvis man ikke kunne gennemføre et eneste Teams-møde, eller sygehusene ikke kunne kommunikere på tværs. Vi har håndteret det fint. Ikke specifikt i min afdeling, men som virksomhed.

Hvad gjorde I?

- Vi bad folk om at arbejde hjemme. Afhængig af, hvor risikoen for smitte var lavest, måtte man komme ind. Vi etablerede bookingsystemer til kontorerne. For dem, der ville arbejde fra kontoret, var der nogle klokkeklare retningslinjer om, hvordan man skulle gøre det.

- Vi har hentet meget inspiration i form af webinarer og podcasts til lederne om, hvordan man håndterer coronasituationen. Det er gået overraskende godt. Vi har set meget lidt corona i TDC.

Kæmpe udfordring ved virtuelt arbejde 

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

- Det, at få en arbejdsplads til at fungere godt, handler meget om, hvordan vi integrerer os med hinanden, samarbejder og rummer hinanden. Og ikke mindst accepterer hinanden forskelligheder og styrker og svagheder. Det kan være en kæmpe udfordring, og udfordringer ved det virtuelle arbejde er ikke særligt udforsket.

- Når man lige pludselig sidder derhjemme, er der risiko for grænseløst arbejde og udtrætning hos medarbejderne. Det skal lederne være opmærksomme på. 

- Vi har snakket om udtrætning og det psykiske arbejdsmiljø. Til gengæld har vi ikke talt så meget om, hvad der sker på organisationsniveau i forhold til vores relationer og det at få arbejdspladsen til at fungere som en helhed på distancen. 

Hvad gør I for at adressere den udfordring?

- Jeg tænker, at når vi har fundet balancen mellem det at møde fysisk ind på arbejdspladsen og arbejde hjemmefra, skal vi finde de bedste veje for organisationen. Også på det her punkt risikovurderer vi arbejdsmiljøet. Hybride arbejdspladser bliver nok en del af fremtiden. 

Må ikke tabe momentum

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

- I TDC er vi ved at skille virksomheden ad. En del af TDC kommer til at hedde Nuuday, der har kunderne og koncepterne som fokusområde. Den anden del af TDC kommer til at have infrastrukturen; kablerne og mobilinfrastrukturen. Opsplitningen bliver vi færdig med den 31. december 2021. 

Hvad kan opslitningen gøre ved jeres arbejdsmiljø?

- Det kommer ikke til at betyde så meget. Folk vil fortsat varetage de samme job. TDC er meget ambitiøse på arbejdsmiljøfronten, og vi er en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, og det er klart, at når der i forbindelse med delingen vil ske forandringer, må TDC's arbejdsmiljafdeling ikke tabe momentum.

- Det bliver min vigtigste arbejdsopgave til efteråret, at vi arbejdsmiljømæssigt ikke taber momentum. Vi må ikke stå med et arbejdsmiljøcertifikat, der hænger i en tynd tråd næste år, fordi vi har gennemført en deling af virksomheden i år.

Er der fare for det?

- Nej, men når man skiller en virksomhed, bruger man enormt meget energi på det. Det vil sige, at der er risiko for, at nogle af de almindelige grundtrin i arbejdsmiljøindsatsen bliver overset. Det handler om, at vi skal huske at få lavet APV og holde arbejdsmiljøgrupperne i gang.

Hvilken arbejdsopgave, du har fuldført inden for det seneste år, er du mest stolt af?

- En ekstern revisior gennemgik i februar, om vi fortsat levede op til forpligtelserne, der er, når vi har et arbejdsmiljøcertifikat. Det gør vi, og vi har endda skåret mængden af kritiske kommentarer ned til en tredjedel af, hvad vi havde året før. Det var superfedt, og det viser, at vi performer godt i forhold til vores arbejdsmiljøledelsessystem.

Sommerserie

Det er tid til at puste ud. Trække vejret dybt, få sand mellem tæerne og være sammen med dem, vi holder allermest af.
Sommerferie-sæsonen er over os. I den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i den kommende tid en række interviews med nogle af landets førende profiler inden for arbejdsmiljø.

De gør status efter mere end et år med corona. En tid, der har udfordret samarbejdet og opgaveløsningen på jobbet.  

Foreløbige deltagere i serien:

Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, DI Dansk Byggeri
Anders Kabel, formand, AM-PRO
Steffen Bohni, direktør, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne
Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg
Martin Rasmussen, næstformand, HK Danmark
Rikke Dencher Aagaard, Director, Environment, Health & Safety, Danish Crown
Monique Hartmann, erhvervspsykolog
Christian Uhrenholdt Madsen, forsker og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører, Enhedslisten
Peter Dahler-Larsen, forsker, Københavns Universitet
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, Dansk Industri
Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog, TeamArbejdsliv
Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, GrowPeople
Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, TDC Group
Jens Nielsen, sekforformand, fagforbundet FOA
Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef, DA
Mette Lindhardt, erhvervspsykolog, ArbejdsmiljøCentret
Anne Honoré Østergaard, arbejdsmiljøordfører, Venstre
Peter Hasle, arbejdsmiljøforsker, Syddansk Universitet
Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet
Hans Jørgen Limborg, ekstern rådgiver og arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv
Yun Ladegaard, ph.d. og forsker ved Københavns Universitet og leder af Erhverv i Fonden Mental Sundhed
Malene Friis Andersen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Jan Steenhard, adm. direktør i Joblife og bestyrelsesformand i Arbejdsmiljørådgiverne

GDPR