SOMMERSERIE:
TeamArbejdsliv efterlyser grunduddannelse i arbejdsmiljø

Flemming_Pedersen11
Flemming Pedersen er direktør for konsulentvirksomheden TeamArbejdsliv, og så er han virksomhedens ekspert i at evaluere indsatser på arbejdsmiljøområdet.
SOMMERSERIE: Direktøren for konsulentvirlsomheden, TeamArbejdsliv undrer sig over, hvorfor der endnu ikke er oprettet en grunduddannelse i arbejdsmiljø. Det vil have meget stor og langsigtet effekt for arbejdsmiljøarbejdet, siger Flemming Pedersen i A4's sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø. Han kritiserer i interviewet også den nye arbejdsmiljøaftale for at fokusere alt for meget på kontrol.

Dette interview er en del af A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø, der kører henover sommerferien. Serien sætter spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Set fra din stol, hvordan står det så til med arbejdsmiljøet i Danmark lige nu?

"Jeg er skuffet over den seneste arbejdsmiljøaftale i Folketinget. Den har alt for meget fokus på kontrol. Det er isoleret set en god ide, at Arbejdstilsynet har en varig bevilling, som giver ro til at have en høj kvalitet i tilsynsindsatsen. Men set i lyset af, at forandringer og forbedringer af arbejdsmiljøet bedst skabes ved hjælp af både kontrol, uddannelse og incitament, har den samlede pakke alt for stort et fokus på kontrol. Politikerne har med aftalen fjernet arbejdsmiljøpuljen, der netop skulle skabe incitament. Kontrol er mest rettet mod - og virker nok bedst - for de virksomheder, som har den dårligste arbejdsmiljøindsats. Jeg mener, at en væsentlig driver i arbejdsmiljøarbejdet er, at virksomheder med en god eller mellemgod arbejdsmiljøindsats bliver endnu bedre og dermed trækker resten af branchen med op på et højere niveau. Jeg savner en regering og et folketing, som vil satse på at udvikle arbejdsmiljøarbejdet."

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

"Nye arbejdsmiljøproblemer dukker jo hele tiden op. Jeg tænker, det er flot, at byggeriet har så meget fokus på asbest, men støv bliver overset. På et mere abstrakt plan synes jeg, det største arbejdsmiljøproblem er, at der er så få virksomheder, som undersøger arbejdsmiljø konsekvenser, når de gennemfører større forandringer i form af sammenlægninger, udvidelser, nedskæringer, ændringer i opgaven med videre. Mange både fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblemer kunne forebygges, hvis der blev tænkt mere over mulige konsekvenser af forandringer, inden de bliver sat i værk."

Sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø 

Sommerferien er over os, og i den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i de kommende sommeruger en række interviews med nogle centrale figurer inden for arbejdsmiljø. I serien sætter de forskellige aktører fra hver deres ståsted spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane.

Deltagere i serien:

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg 
Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
Christina Sode Haslund, politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening
Henrik W. Petersen, forbundsformand i arbejderforbundet Blik og Rør 
Steffen Bohni Nielsen, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Flemming Pedersen, direktør TeamArbejdsliv 
Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Akademikerne 
Christoffer Melson, beskæftigelsesordfører for Venstre 
Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv 
Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
Astrid Carøe, arbejdsmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti 
Jan Steenhard, direktør for Joblife og formand for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne 
Pernille Abildgaard, direktør og stifter af Take Back Time 
Lars Louis Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Peter Poulsen, forbundssekretær Dansk Metal 
Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

"TeamArbejdsliv er i gang med et generationsskifte, hvor vi får nye partnere og ansatte ind. Jeg kommer til at bruge tid på, at få onboardet de nye ansigter i virksomheden. Vi forsøger at være en demokratisk virksomhed, så der er meget kultur, som skal videreformidles og genopfindes på ny sammen med de nye. Derudover er jeg arbejdende direktør og glæder mig til at være med til få erfaringerne fra et projekt om relationel koordineringen på byggepladsen samlet og formidlet til branchen."

Hvad, tror du, vil have den største effekt på arbejdsmiljøet de kommende ti år? 

"Det vil have meget stor og langsigtet effekt for arbejdsmiljøarbejdet i Danmark, hvis der bliver oprettet en grunduddannelse i arbejdsmiljø. Det kan være en professionsbachelor eller en af de nye, korte universitetsuddannelser, der er på vej. Hvis man skeler til IT, gik der ikke lang tid, efter IT blev et jobområde, til der kom et IT-Universitet. Arbejdsmiljøet har eksisteret som felt og som jobområde i 100-150 år, men det er besynderligt, at der aldrig er blevet oprettet en grunduddannelse i arbejdsmiljø. Aftagerne vil først og fremmest være de danske virksomheder med over 50-100 ansatte, som ansætter en medarbejder til at håndtere arbejdsmiljø, arbejdsmiljørådgivere og tilsynsførende i Arbejdstilsynet. En arbejdsmiljøuddannelse vil betyde en professionalisering af feltet, frem for i dag hvor andre fagligheder omskoles til arbejdsmiljø." 

Hvilken tendens inden for arbejdsmiljø bliver mest interessant at følge de kommende år?

"Mange spørgsmål melder sig i forhold til spørgsmålet om, hvad ChatGPT kommer til at betyde for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet i fremtiden. Bliver det en lettelse, at vi kan skabe oplysning, vejledning og levere hurtige oversættelser til for eksempel polske medarbejdere? Eller mister vi viden og faglighed, fordi vi ikke selv længere skal levere? Kommer ChatGPT til at betyde afskedigelser, og hvilken betydning har det for vores arbejdspres? Og hvis der opstår nye job som følge heraf, vil de så være dækket af den nuværende arbejdsmiljølovgivning, eller skal lovgivningen ændres og tilpasses?"  

GDPR