Sommerserie:
Jan Steenhard: Det gode arbejdsmiljø er blevet et konkurrenceparameter

Jan_JFS_1
Jan Steenhard er direktør for rådgivningsvirksomheden Joblife og formand for brancheorganisationen Arbejdsmiljørådgiverne. Foto: PR foto Joblife
Det kan give danske arbejdspladser en ny dimension i fremtiden, at det gode arbejdsmiljø er begyndt at blive et konkurrenceparameter. Det siger Jan Steenhard, direktør for rådgivningsvirksomheden Joblife og formand for brancheorganisationen Arbejdsmiljørådgiverne, i A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø.

Dette interview er en del af A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø, der kører henover sommerferien. Serien sætter spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Set fra din stol, hvordan står det så til med arbejdsmiljøet i Danmark lige nu? 
 
"På den ene side står, at der er travlt. Flere steder er der måske også for travlt. De risici som følger med travlhed i form af overbelastninger, uheld, sygdom og skader er kendte, og de går på tværs af det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Det går stadig overraskende godt for danske arbejdspladser, og med udsigt til færre nye kræfter på arbejdsmarkedet, tror jeg, at vi skal vænne os til det og derfor sikre balance i arbejdet i hverdagen, så vi undgår de risici."

"På den anden side står, at vi oplever, at mange arbejdspladser begynder at ville styrke deres arbejdsmiljø. Indimellem er debatten fyldt af dem, som ikke overholder reglerne. Fair nok, men der er faktisk flere og flere arbejdspladser, som interesserer sig mere for bæredygtigt arbejde - ikke mindst i en erkendelse af, at det er blevet et konkurrenceparameter. Denne udvikling, tror jeg, kan give danske arbejdspladser en ny dimension. Det betragter jeg som meget positivt."

Sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø

Sommerferien er over os, og i den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i de kommende sommeruger en række interviews med nogle centrale figurer inden for arbejdsmiljø. I serien sætter de forskellige aktører fra hver deres ståsted spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Deltagere i serien:

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg 
Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
Christina Sode Haslund, politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening
Henrik W. Petersen, forbundsformand i arbejderforbundet Blik og Rør 
Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Flemming Pedersen, direktør TeamArbejdsliv 
Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Akademikerne 
Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv 
Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
Astrid Carøe, arbejdsmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti 
Jan Steenhard, direktør for Joblife og formand for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne 
Pernille Abildgaard, direktør og stifter af Take Back Time 
Lars Louis Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Peter Poulsen, forbundssekretær Dansk Metal 
Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening


 Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?
 
"Mængden af ulykker er stigende, og særligt synligt var de mange dødsulykker i 2022. Det er ikke et niveau, vi kan acceptere. Hver ulykke har sin årsag, men mange ulykker er jo en tendens. Det skal stoppes. Desuden er det store strategiske spørgsmål, som mange må sidde med, hvordan work-life-balance og effektivitet kan gå hånd i hånd. Det synes jeg, at vi bruger for lidt tid på."
 
Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?
 
"I regi af Arbejdsmiljørådgiverne bliver det at afvikle LAB23, en konference som er blevet holdt hvert år i 37 år (på nær i Covid-tiden), hvor professionelle arbejdsmiljøfagfolk mødes og deler insights, viden og erfaringer. Konferencen afvikles 11.-13. oktober på Nyborg Strand Hotel, som traditionen byder det."
 
"I regi af Joblife vil vi lancere nogle nye ydelser tilpasset små- og mellemstore virksomheder. Kravene til disse virksomheder stiger dagligt, og vi vil gøre det lettere for dem at forebygge ulykker, sygdom og nedslidning. Det er ofte en overset gruppe, som jeg havde håbet, vi kunne hjælpe ved hjælp af arbejdsmiljøpuljen. Den blev desværre omprioriteret, men det forsvinder opgaven ikke af. Netop de arbejdspladser er presset fra flere vinkler, og det bliver en vigtig arbejdsopgave i den kommende tid."
 
Hvad, tror du, vil have den største effekt på arbejdsmiljøet de kommende ti år? 
 
"Demografien. Med det mener jeg, om vi evner at få seniorerne til at blive på arbejdsmarkedet, og at vi indstiller arbejdspladserne til kravene fra de yngre generationers vilkår og forventninger."

Hvilken tendens inden for arbejdsmiljø bliver mest interessant at følge de kommende år? 

"Sygefraværets udvikling bliver et fokusområde. Vi har set de første rapporter, som viser forøget sygefravær i det offentlige. Det er første gang efter Covid, at fraværet stiger. Det er en bekymrende udvikling, som vil få stor betydning i de kommende år. I den forbindelse vil jeg også følge arbejdet med den kommende reform tæt og arbejde for, at omlægningen sikrer en hurtigere og arbejdspladsnær indsats." 

GDPR