Sommerserie:
3F frygter, hvad digitaliseringen vil betyde: Det bliver allerede misbrugt mange steder

Lene_Krabbe_Dahl2__1_
Lene Krabbe Dahl er forbundssekretær i 3F.
Der er stadig alt for mange, der bliver syge af at arbejde, siger Lene Krabbe, der er forbundssekretær i 3F, i A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø. Hun glæder sig dog over, at arbejdsmiljøet nyder større politisk fokus end tidligere, men frygter at lønmodtagere undertrykkes og overvåges ved hjælp af nye digitale muligheder.

Dette interview er en del af A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø, der kører henover sommerferien. Serien sætter spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Set fra din stol, hvordan står det så til med arbejdsmiljøet i Danmark lige nu? 

"Indtil nu har der i 2023 været ti arbejdsulykker i Danmark med døden til følge. For hele sidste år var det tal 43. 2023 er ikke slut endnu, men jeg håber, at 2023 ikke overgår 2022 i dødsulykker. Ti arbejdsulykker med døden til følge er stadig ti for mange."

"Jeg har stærke forventninger til, at den nye arbejdsmiljøaftale kommer til at forbedre arbejdsmiljøet for mange af vores medlemmer, men der er ingen tvivl om, at der stadig er store problemer. Mange ulykker kunne være undgået, hvis bare man gik en smule mere op i at prioritere arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne."

Sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø

Sommerferien er over os, og i den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i de kommende sommeruger en række interviews med nogle centrale figurer inden for arbejdsmiljø. I serien sætter de forskellige aktører fra hver deres ståsted spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane.

Deltagere i serien: 

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg 
Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
Christina Sode Haslund, politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening
Henrik W. Petersen, forbundsformand i arbejderforbundet Blik og Rør 
Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Flemming Pedersen, direktør TeamArbejdsliv 
Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Akademikerne 
Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv 
Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
Astrid Carøe, arbejdsmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti 
Jan Steenhard, direktør for Joblife og formand for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne 
Pernille Abildgaard, direktør og stifter af Take Back Time 
Lars Louis Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Peter Poulsen, forbundssekretær Dansk Metal 
Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening


Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

"Det mest oversete problem alt for mange steder, er faktisk arbejdsmiljøet. Der var tæt på 100.000 arbejdsulykker sidste år, hvilket jo er et vanvittigt tal og decideret skræmmende. I sig selv er det et kæmpe problem, at der kommer så mange til skade - både fysisk og psykisk. Arbejdsmiljøet er åbenbart ikke sexet for alle virksomheder at gå op i, til trods for at det på landsplan koster milliarder af kroner om året, når folk kommer til skade og i værste tilfælde dør på deres arbejde. Vi står dog i en situation, hvor der er et større politisk fokus på arbejdsmiljøet, end der har været tidligere. Forligskredsen bag den nye arbejdsmiljøaftale har for nyligt fremlagt en handlingsplan, der følger op på aftalen, for at forebygge arbejdsulykker og dødsulykker. Der er stort potentiale i at få gjort noget ved de mange dårlige arbejdsforhold og sikre, at folk sikkert og trygt kan gå på arbejde uden at frygte for deres liv og lemmer. Jeg vil i hvert fald gøre mit for at holde politikerne og arbejdsmarkedets parter til ilden."

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

"Arbejdsmiljørepræsentanterne spiller en kæmpe rolle, og det er en af mine hjertesager, at vi sørger for at styrke dem, der allerede er, med bedre kurser og mere uddannelse. Samtidig skal vi sikre, at arbejdsgiverne prioriterer det at have arbejdsmiljørepræsentanter. De har en stor værdi, som nogle virksomheder desværre overser med alvorlige konsekvenser til følge."

Hvad, tror du, vil have den største effekt på arbejdsmiljøet de kommende ti år?

"Vores job bliver mere og mere digitaliserede, og lige så frigørende og nyskabende som det kan være, så kan det også misbruges som værktøj til at overvåge og tyrannisere medarbejdere med. Jeg mener, at vi står over for en tid, hvor vi skal være meget mere opmærksomme på, at algoritmer og digitale værktøjer ikke bliver misbrugt til at dominere lønmodtagere. 3F’s medlemmer oplever desværre allerede, hvordan teknologi bliver brugt imod dem. Vi har hørt de første historier om, hvordan lagerarbejdere bliver overvåget konstant, mens de er på arbejde. Hvordan alt, hvad du foretager dig, bliver målt og vejet af din arbejdsgiver. Desværre er det ikke kun på lagrene, at det foregår, og jeg frygter, at vi i stigende omfang vil opleve at skulle håndtere problemer med teknologi, der bliver misbrugt til at totalovervåge og undertrykke lønmodtagere." 

Hvilken tendens inden for arbejdsmiljø bliver mest interessant at følge de kommende år? 

"Der er inden for de sidste par år kommet en større opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø, hvor problemstillinger, der før har været 'usynlige', nu er kommet frem i lyset. Der bliver i disse år taget et opgør med både tone og adfærd. Det har været tiltrængt længe. For hvis vi skal have unge til at interessere sig for håndværk og faglærte brancher, skal vi også turde tage svære diskussioner og revurdere den måde, vi omgås hinanden på. Det er et opgør, som sker i alle brancher fra advokatkontoret til skurvognen, og det er på tide, at vi, der har været mange år på arbejdsmarkedet, lytter i stedet for at sidde med armene over kors." 

GDPR