Sommerserie:
Akademikerne: Det psykisk arbejdsmiljø er overset

Nina_resize-small_321
Nina Hedegaard, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos hovedorganisationen Akademikerne. Foto: PR-foto Akademikerne
Selvom det psykisk arbejdsmiljø har fået lov at fylde mere i politiske aftaler, så er der stadig alt for lang vej igen, før vi kommer stress til livs, og psykiske arbejdsskader anerkendes. Det siger chefkonsulent hos Akademikerne, Nina Hedegaard, i A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø. Hovedorganisationen tror også, at der venter gennemgribende forandringer i fremtiden, i takt med at unge der prioriterer arbejdsmiljøet højt kommer ind på arbejdsmarkedet.

Dette interview er en del af A4 Arbejdsmiljøs sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø, der kører henover sommerferien. Serien sætter spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane.

Set fra din stol, hvordan står det så til med arbejdsmiljøet i Danmark lige nu? 

"Jeg synes, vi er rigtig godt i gang med at skabe store og vigtige forbedringer inden for blandt andet kemi- og asbestområdet. Men samtidig har vi lang vej endnu, når vi taler stress og psykisk arbejdsmiljø. Vi har gang i mange vigtige tiltag, som at få udbredt kendskabet til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og de spritnye vejledninger fra Arbejdstilsynet samt som parter at tilbyde lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø af rigtig høj kvalitet."

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

"Jeg synes stadig, at psykisk arbejdsmiljø er overset. Når vi ser på, hvor store problemerne faktisk er, og hvordan det blandt andet giver sig til udtryk i problemer med rekruttering og fastholdelse og fører til lange sygemeldinger og psykiske lidelser, så gør vi fortsat alt for lidt i forhold til problemets størrelse."

Sommerserie om fremtidens arbejdsmiljø

Sommerferien er over os, og i den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i de kommende sommeruger en række interviews med nogle centrale figurer inden for arbejdsmiljø. I serien sætter de forskellige aktører fra hver deres ståsted spot på, hvad det er for en tid, det danske arbejdsmiljø går ind i - både på den anden side af sommerferien og på den lange, ti-årige bane. 

Deltagere i serien:

Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og Personaleudvalg 
Harald Meyer, forperson i Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA
Christina Sode Haslund, politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed i Dansk Arbejdsgiverforening
Henrik W. Petersen, forbundsformand i arbejderforbundet Blik og Rør 
Steffen Bohni Nielsen, direktør for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) 
Henrik Møller, arbejdsmiljøordfører for Socialdemokratiet 
Flemming Pedersen, direktør TeamArbejdsliv 
Nina Hedegaard Nielsen, chefkonsulent for arbejdsmiljø hos Akademikerne 
Christoffer Melson, beskæftigelsesordfører for Venstre 
Anne-Marie Røge Krag, arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv 
Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F
Astrid Carøe, arbejdsmiljøordfører for Socialistisk Folkeparti 
Jan Steenhard, direktør for Joblife og formand for brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne 
Pernille Abildgaard, direktør og stifter af Take Back Time
Lars Louis Andersen, professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 
Peter Poulsen, forbundssekretær Dansk Metal 
Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening


Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

"Det bliver at få arbejdet med at få sat den lave anerkendelse af psykiske arbejdsskader mere på dagsordenen samt at forhandle arbejdsmiljøløsninger som blandt andet lederuddannelse og organisering af natarbejde i OK24 på det offentlige område. Og så bliver det at sætte mere fokus på, hvordan akademikere rammes af stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø, og hvad de betyder for netop dem."

Hvad, tror du, vil have den største effekt på arbejdsmiljøet de kommende ti år? 

"At arbejdsmiljøet – med rette – får mere og mere fokus på arbejdspladserne og blandt topledelserne på grund af de konsekvenser et dårligt arbejdsmiljø har. Altså ikke kun konsekvenser for den enkelte arbejdstager, men også for blandt andet produktivitet, fastholdelse, rekruttering og sygefravær. Det er, som om problemerne nærmest eksploderer i nogle brancher. Jeg hørte for eksempel den anden dag om en arbejdsplads, som måtte køre med 50 procent bemanding på grund af rekrutteringsproblemer. Samtidig siger fremtidsforskere, at vi ser en ny generation af unge, som stemmer mere med fødderne, og som prioriterer arbejdsmiljøet langt højere end ældre kolleger."

Hvilken tendens inden for arbejdsmiljø bliver mest interessant at følge de kommende år?

"Hvordan de unge, som kommer på arbejdsmarkedet post-corona agerer, og hvad de forventer af deres arbejdsliv. Og så håber jeg, at vi kommer langt med at få arbejdsmiljøarbejdet til i højere grad af fylde som et perspektiv i det daglige arbejde og i løsningen af kerneopgaven. At noget så usexet som APV'en med de ændrede regler om systematisk arbejdsmiljøarbejde, som kommer nu her til årskiftet, kan blive et langt mere aktivt og handlingsskabende værktøj, end det er mange steder i dag."