Christina Sode Haslund: 'Stor og utrolig vigtig' opgave venter efter sommer

Christina_Sode_Haslund_Arbejdsmilj__chef_DA_1650_px-medium_32__1_
- Der er i den grad brug for at reformere arbejdsskadesystemet, siger arbejdsmiljøchefen. Foto: Pressefoto/DA
Sommerinterview med Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) arbejdsmiljøchef, Christina Sode Haslund.

Det koster både virksomheder og staten dyrt, når arbejdsskadesystemet er ineffektivt. Derfor ser Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef i DA, frem til den varslede reform af systemet efter sommer.

Hvilken arbejdsmiljøindsats – eller initiativ - har overrasket dig positivt under corona?

- Det er uden tvivl lønmodtagerne og arbejdsgivernes enorme omstilling i forbindelse med den store lockdown i marts 2020. Fra den ene dag blev en stor del af danskerne hjemsendt og skulle nu balancere hjemmearbejde, nye arbejdsrutiner og samtidig tage sig af deres hjemsendte børn.

- Det var en stor stresstest af det danske arbejdsmarked og ikke mindst det gode arbejdsmiljø, som Danmark er kendt for. Udfordringen var enorm, men både lønmodtagere og arbejdsgiverne greb mulighederne og klarede sig forbavsende godt. Vi ved eksempelvis, at cirka to ud af tre danskere generelt har været tilfredse med deres hjemmearbejdssituation, og godt 9 ud af 10 har sjældent følt sig isolerede (Eurofound 2020). Det lover godt og giver løfter om et mere fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked fremover.

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

- Der venter en stor og utrolig vigtig opgave med at reformere hele arbejdsskadesystemet. Det er i dag et meget komplekst og ufleksibelt system, hvor den enkelte borger risikerer årelang marginalisering udenfor arbejdsmarkedet. I dag tager det mere end to år i gennemsnit at få afgjort en sag om fastsættelse af erhvervsevnetab, og det koster virksomhederne en milliard kroner om året i administration og sagsbehandling af arbejdsskadesagerne og i afgifter til staten.

- Der er i den grad brug for at reformere systemet, så fokus rettes mod langt enklere sagsbehandling, hurtig tilbagevending til arbejdsmarkedet og en højere grad af selvforsørgelse.

LÆS OGSÅ: 'Arbejdsskadesystemet skal gå fra skrot til slot'

Aftale var en milepæl

Hvilken arbejdsopgave, du har fuldført inden for det seneste år, er du mest stolt af?

- Trepartsaftalen om nye nationale arbejdsmiljømål fra december 2020 var en milepæl. Aftalen afløser de politiske fastsatte reduktionsmål fra det seneste årti og sætter i stedet fokus på forebyggelse. Målene bliver derved langt mere relevante og vedkommende for de danske virksomheder – og den understøtter et fælles fokus og en fælles indsats i arbejdet med arbejdsmiljøet. 

- Samtidig får Branchefællessskaberne for Arbejdsmiljø (BFA’erne) en bevilling på 95 millioner, hvilket er en klar og mærkbar styrkelse af partssystemet.

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

- Tilbagevendingen til arbejdspladsen står højt på dagsordenen og kommer til at fylde meget for både arbejdsgivere og lønmodtagere resten af året. Mange danskere har mere eller mindre arbejdet hjemme, siden coronaen ramte i marts 2019, og for nogle vil det at vende tilbage til arbejdspladsen blive en omvæltning.

- Derfor skal der også være ekstra fokus på dette område i forbindelse med genåbningen, så alle finder deres nye-gamle roller på den fysiske arbejdsplads.

Sommerserie

Det er tid til at puste ud. Trække vejret dybt, få sand mellem tæerne og være sammen med dem, vi holder allermest af.
Sommerferie-sæsonen er over os. I den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i den kommende tid en række interviews med nogle af landets førende profiler inden for arbejdsmiljø.

De gør status efter mere end et år med corona. En tid, der har udfordret samarbejdet og opgaveløsningen på jobbet.  

Foreløbige deltagere i serien:

Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, DI Dansk Byggeri
Anders Kabel, formand, AM-PRO
Steffen Bohni, direktør, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne
Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg
Martin Rasmussen, næstformand, HK Danmark
Rikke Dencher Aagaard, Director, Environment, Health & Safety, Danish Crown
Monique Hartmann, erhvervspsykolog
Christian Uhrenholdt Madsen, forsker og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører, Enhedslisten
Peter Dahler-Larsen, forsker, Københavns Universitet
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, Dansk Industri
Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog, TeamArbejdsliv
Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, GrowPeople
Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, TDC Group
Jens Nielsen, sekforformand, fagforbundet FOA
Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef, DA
Mette Lindhardt, erhvervspsykolog, ArbejdsmiljøCentret
Anne Honoré Østergaard, arbejdsmiljøordfører, Venstre
Peter Hasle, arbejdsmiljøforsker, Syddansk Universitet
Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet
Hans Jørgen Limborg, ekstern rådgiver og arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv
Yun Ladegaard, ph.d. og forsker ved Københavns Universitet og leder af Erhverv i Fonden Mental Sundhed
Malene Friis Andersen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Jan Steenhard, adm. direktør i Joblife og bestyrelsesformand i Arbejdsmiljørådgiverne

 

GDPR