Peter Hasle: Derfor er det godt, at den første eufori over mere hjemmearbejde har lagt sig

PH-medium_32__1_-medium_32__1_
Arbejdsmiljøforsker Peter Hasle. Foto: Privat
Sommerinterview med Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker ved Syddansk Universitet.

En af Danmarks mest garvede arbejdsmiljøforskere, Peter Hasle, er tilfreds med, at der ifølge ham er kommet mere realisme ind i diskussionen om hjemmearbejde. 

I kølvandet på Nemlig.com-sagen efterlyser han løsninger til at håndtere arbejdsmiljøudfordringerne ved platformsarbejde. 

Hvilken arbejdsmiljøindsats - eller initiativ - har overrasket dig positivt under corona?

- Diskussionerne om hjemmearbejde under corona. I den første halvdel af coronanedlukningen var der en masse eufori om, hvor godt hjemmearbejde fungerede. I den anden halvdel er der kommet opmærksomhed på arbejdsmiljøet og vigtigheden af, at man har arbejdsfællesskaber, som ikke må forsvinde, fordi mange arbejder hjemmefra.

- Det, synes jeg, er rigtig vigtigt. I starten var der en lidt urealistisk eufori om, hvor godt det var at arbejde hjemmefra. Både i forhold til trivsel og produktivitet. Det viste sig, at det var lige lovligt optimistisk. Nu er der kommet mere realisme ind i billedet, og det er glædeligt.

- På nogle punkter kan det grænseløse arbejde være endnu sværere at arbejde under sammenlignet med arbejdet fra den fysiske arbejdsplads på kontoret. Her er arbejdsdagen mere afgrænset, fordi arbejdsdagen starter, når man møder ind, og slutter, når man går hjem.

Hvordan kan du se, at der kommet en mere realistisk tilgang til hjemmearbejde?

- Det kan jeg se i den offentlige debat. Nu er der mange, der gerne vil arbejde mere hjemme, men samtidig er der også opmærksomhed på, hvordan vi fastholder arbejdsfællesskabet. Der er kommet flere rapporter om, at hjemmearbejde alene ikke udelukkende er ensbetydende med et godt arbejdsmiljø. 

Tendens til at isolere arbejdsmiljøarbejdet

Hvad bliver din vigtigste arbejdsopgave efter sommerferien?

- Jeg sidder som medlem af AMO-udvalget, der kigger på potentialet for en ny struktur for arbejdsmiljøorganisationen. På grund af corona har udvalgets arbejde ligget stille i trekvart år. Det bliver helt klart min vigtigste opgave at bidrage til at få det udvalgsarbejde til at resultere i nogle gode forslag til forbedringer.

- Jeg regner med, at vi starter udvalgsarbejdet op igen til august eller september.

Hvilken arbejdsopgave, du har fuldført inden for det seneste år, er du mest stolt af?

- Jeg er stolt af en artikel, jeg har fået publiceret i et tidsskrift. Sammen med nogle kolleger prøver vi at få skitsereret, hvordan den daglige produktion og arbejdsmiljøet hænger sammen. I hele arbejdsmiljøindsatsen og i forskningen er der en tendens til, at man får isoleret arbejdsmiljøet fra driften. Dermed havner arbejdsmiljøet i en sidevogn og ender med at blive nedprioriteret.

- Arbejdsmiljøprofessionelle og ansatte ude på arbejdspladserne bliver nødt til at forholde sig til, hvordan man får arbejdsmiljøet integreret i den daglige drift. Arbejdsmiljøet skal tænkes ind i den måde, vi løser arbejdsopgaverne på. Integrationstilgangen skaber bedre mulighed for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Tilgangen er inspireret af den danske diskussion om kerneopgaven. Fokus på kerneopgaven bidrager til, at man som medarbejder oplever mening i arbejdet og en større tilfredsstillelse.

Om platformsarbejde: Rigtig problematisk

Tænker man ikke arbejdsmiljøarbejdet tilstrækkeligt ind i kerneopgaven og den daglige drift i dag?

- Det synes jeg ikke. Man laver APV (arbejdspladsvurdering, red.) hvert tredje år, og så kører det forløb i sit eget spor. Dermed bliver det en adskilt aktivitet på arbejdspladsen, der ikke er tænkt ind i det daglige arbejde.

- Når APV-arbejdet er en sjælden begivenhed, kommer det ikke til at hænge sammen med den daglige drift. I virkeligheden burde man tage arbejdsmiljøet op til overvejelse, hver gang man sætter en opgave i gang. Det er vigtigt at tænke over, hvordan man udfører opgaven på en måde, der tager højde for et godt arbejdsmiljø.

Hvad, vurderer du, er det mest oversete arbejdsmiljøproblem lige nu?

- Platformsarbejde er et overset problem, selvom der med Nemlig.com-sagen er kommet mere fokus på emnet på det seneste. Det er et problem, når arbejdsgivere prøver at fraskrive sig arbejdsgiveransvaret, som vi har set med chaufførerne, der kører for Nemlig.

- Vi har også set det i forbindelse med Wolt-budene. Arbejdsgiverne siger, at de er selvstændige operatører, og dermed har de ikke selv et arbejdsgiveransvar. Det er rigtig problematisk. Det er et område, hvor lovgivningen ikke er på plads, og hvor man som kan udnytte de uklare ansvarsforhold til at undgå udgifter og til at give folk anstændige arbejdsforhold og et ordentligt arbejdsmiljø.

Sommerserie

Det er tid til at puste ud. Trække vejret dybt, få sand mellem tæerne og være sammen med dem, vi holder allermest af.
Sommerferie-sæsonen er over os. I den forbindelse bringer A4 Arbejdsmiljø i den kommende tid en række interviews med nogle af landets førende profiler inden for arbejdsmiljø.

De gør status efter mere end et år med corona. En tid, der har udfordret samarbejdet og opgaveløsningen på jobbet.  

Foreløbige deltagere i serien:

Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef, DI Dansk Byggeri
Anders Kabel, formand, AM-PRO
Steffen Bohni, direktør, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef, Lederne
Søren Schytte, forbundssekretær i Blik og Rør og formand for BAT-Kartellets arbejdsmiljøudvalg
Martin Rasmussen, næstformand, HK Danmark
Rikke Dencher Aagaard, Director, Environment, Health & Safety, Danish Crown
Monique Hartmann, erhvervspsykolog
Christian Uhrenholdt Madsen, forsker og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv
Christian Juhl, arbejdsmiljøordfører, Enhedslisten
Peter Dahler-Larsen, forsker, Københavns Universitet
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef, Dansk Industri
Karen Albertsen, arbejdsmiljøforsker og psykolog, TeamArbejdsliv
Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog, GrowPeople
Thomas Hermann, arbejdsmiljøchef, TDC Group
Jens Nielsen, sekforformand, fagforbundet FOA
Christina Sode Haslund, arbejdsmiljøchef, DA
Mette Lindhardt, erhvervspsykolog, ArbejdsmiljøCentret
Anne Honoré Østergaard, arbejdsmiljøordfører, Venstre
Peter Hasle, arbejdsmiljøforsker, Syddansk Universitet
Sine Frederiksen, direktør, Arbejdstilsynet
Hans Jørgen Limborg, ekstern rådgiver og arbejdsmiljøforsker, TeamArbejdsliv
Yun Ladegaard, Ph.d. og forsker ved Københavns Universitet og leder af Erhverv i Fonden Mental Sundhed
Malene Friis Andersen, forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Jan Steenhard, adm. direktør i Joblife og bestyrelsesformand i Arbejdsmiljørådgiverne

GDPR