Forskere: Her er 21 spørgsmål, du skal stille, hvis du vil sexchikane til livs

20200915-170916-5-1920x1280we-1
De 21 spørgsmål om seksuel chikane er inddelt i tre kategorier. Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix
En forskergruppe fra Syddansk Universitet har udformet 21 centrale spørgsmål om sexisme, krænkende adfærd og seksuel chikane, der kan give et mere fyldestgørende indblik i, hvor stort problemet er på arbejdspladsen.

Når private og offentlige arbejdspladser skal forsøge at afdække omfanget af seksuel chikane i trivselsundersøgelser, kan de med fordel lade sig inspirere af et spørgeskema med 21 spørgsmål, som en række af landets førende forskere har udarbejdet.

Målet med spørgeskemaet er, at man gennem spørgsmålene får et mere retvisende billede af, hvor stort problemet egentlig er.

LÆS OGSÅ: Ny rapport viser, at når krænkelser skal afdækkes, skal de rigtige spørgsmål stilles

I hvert fald et mere retvisende billede, end hvad de traditionelle arbejdsmiljøundersøgelser giver, hvor spørgsmål om seksuelle krænkelser ganske vist indgår, men ikke fylder særligt meget.

Det er forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, der har udarbejdet det nye spørgeskema.

Konkret er de 21 spørgsmål inddelt i tre kategorier, hvor de ansatte skal svare på, om de har oplevet forskellige grænseoverskridende hændelser på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder.

Første kategori drejer sig om uønsket seksuel opmærksomhed såsom verbale kommentarer. Anden kategori omhandler kønskrænkende adfærd, forstået som negativ adfærd relateret til medarbejderes køn eller seksualitet.

Tredje kategori relaterer sig til seksuel tvang eller bestikkelse, hvor medarbejderen kan være truet eller afpresset til at indgå i seksuelle relationer.

De 21 spørgsmål

Spørgsmålene er lavet af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Til hvert af dem kan de adspurgte enten svare 'aldrig', 'én gang', '2-5 gange', '6-9 gange' eller '10 gange eller mere'.

Hvor mange gange har du i løbet af de sidste 12 måneder været udsat for følgende i forbindelse med dit arbejde:

1. Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil

2. Uønskede seksuelle kommentarer i en større gruppe/forsamling

3. Uønskede beskeder med seksuelt indhold (fx breve, SMS’er, e-mails eller beskeder på sociale medier)

4. Stirrende eller flirtende blikke med seksuelle undertoner, som var uønskede eller ubehagelige for dig

5. Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner (fx klap, kys eller omfavnelse)

6. Uønskede bevægelser med seksuelle undertoner rettet mod dig

7. Uønskede anmodninger om dates, selvom du allerede har sagt nej

8. At nogen har vist dig pornografiske billeder eller andre materialer med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig

9. At nogen har fløjtet eller piftet efter dig på en måde, som var uønsket eller ubehaligt for dig

10. At nogen har blottet sig for dig (fx taget sit tøj af) på en måde som var uønsket eller ubehageligt for dig

11. At nogen har inddraget dig i samtaler om sex mod din vilje

12. At nogen har spredt seksuelle rygter om dig

13. At nogen har fortalt historier med seksuelt indhold, som var uønskede eller ubehagelige for dig

14. At nogen har talt nedsættende om kvinder/mænd på en måde, som var uønsket eller ubehageligt for dig

15. Seksuelt betonede aktiviteter (fx lege eller strippere) ved festlige arrangementer, som var uønskede eller ubehagelige for
dig

16. At nogen har nedgjort dig på grund af dit køn eller seksualitet

17. At nogen har udelukket dig fra socialt samvær eller sociale netværk på grund af dit køn eller seksualitet

18. At nogen har bedt om seksuelle tjenester til gengæld for at du fik en belønning (fx lønforhøjelse eller forfremmelse)

19. At nogen har truet med straf eller sanktioner (fx fyring), hvis du afviste krav om seksuelle tjenester

20. At nogen har taget på dig mod din vilje (fx gramset på dig og/eller holdt dig fast)

21. Forsøg på voldtægt eller faktisk voldtægt

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Spørgeskemaet er lavet i forbindelse med forskningsprojektet 'Uønsket seksuel opmærksomhed fra ledere og kollegaer', som en forskergruppe fra Statens Institut for Folkesundhed står bag. Projektet har kørt siden 2018 og forventes færdiggjort i løbet af 2022.

Norsk inspiration

Den er bl.a. inspireret af en norsk undersøgelse, hvor over 2.000 lønmodtagere har fået forskellige spørgsmål om seksuel chikane.

Her har hele 18 procent svaret, at de har været udsat for en eller anden form for seksuel grænseoverskridende adfærd på jobbet. Det høje svarprocent kommer af, at man har spurgt ind til seksuelle krænkelser på forskellige måder.

En ny national arbejdsmiljøundersøgelse fra Arbejdstilsynet viser, at 2,4 procent af danske lønmodtagere har været udsat for seksuel chikane i løbet af de seneste 12 måneder.

Til gengæld har knap det dobbelte (4,4 procent) været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, som de adspurgte ikke selv vil betegne som seksuel chikane.