Seniortænketank: Pilotforsøg med BFA i hovedrollen skal fastholde ældre på arbejdsmarkedet

20151025-161328-L-1920x1546we
Formand for Seniortænketanken, Harald Børsting. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) får en central rolle i bestræbelserne på at skabe et sundere og sikrere arbejdsliv for seniorer. Tænketank anbefaler, at der etableres et pilotforsøg med øget fokus på arbejdsmiljøvejledning til brancher med problemer med nedslidning.

Den forebyggende indsats på arbejdspladserne skal opprioriteres, så seniorerne sikres et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Derfor skal et helt nyt pilotforsøg være med til at klæde virksomhederne på i forhold til at forebygge nedslidning hos de ældre medarbejdere.

Sådan lyder 1 af de i alt 20 anbefalinger, som Seniortænketanken har præsenteret torsdag.

Forsøget består i, at Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) skal i dialog med en afgrænset gruppe af virksomheder i udsatte brancher, hvor der er store problemer med fysisk og psykisk nedslidning.

BFA får til opgave at målrette arbejdsmiljøvejledningen i disse brancher som led i en forebyggelsesindsats for seniorer. Det er endnu uvist hvilke brancher, der bliver omfattet af pilotforsøget.

Tænketanken anbefaler, at indsatsen skal koordineres af Arbejdsmiljørådet, der består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

”Et sikkert og sundt arbejdsmiljø bidrager til medarbejdernes og seniorernes helbred og arbejdsevne. En central brik i indsatsen for et langt og godt arbejdsliv er derfor en forebyggende indsats for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdspladsen er en central arena for forebyggende og støttende indsatser”, står der blandt andet i Seniortænketankens anbefalinger.

Der følger penge med

Formand for Seniortænketanken, Harald Børsting, fortæller, at tænketanken har fået tilsagn fra Beskæftigelsesministeriet om, at der kan bruges seks millioner kroner til pilotforsøget, der i første omgang kommer til at køre i en treårig periode. 

- Det er tanken, at man via BFA udvælger konkrete virksomheder i forsøget, som dokumenteret har et nedslidningsproblem. Via Arbejdsmiljørådet, som kommer til at styre pengene i forsøget, udvælger man en række virksomheder og laver en håndholdt forebyggelsesindsats, fortæller Harald Børsting til A4 Arbejdsmiljø. 

- Hvilke virksomheder og brancher kommer med i forsøget?

- Der er jo flere brancher, der har problemer med nedslidning. Man kan jo blot slå op i statistikkerne. Vi ved, at social- og sundhedsområdet, bygge- og anlægsbranchen og slagterier har store udfordringer med nedslidning. Her kan vi se, at nedslidning er hårdere end i andre brancher, forklarer Harald Børsting.

Formand for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, har ligeledes siddet med i tænketanken. Han synes, det er tilfredsstillende, at der bliver sat penge af til pilotforsøget.

- Jeg synes, at pilotforsøget er rigtig godt, og det er vigtigt, at der kommer fokus på den forebyggende indsats - også i forhold til mine egne medlemmer, hvor mange er nedslidte, siger Ole Wehlast. 

Partnerskab skal benytte viden fra forskningscenter

En anden anbefaling, der ligeledes involverer arbejdsmiljøaktører, er anbefalingen om, at der skal etableres et partnerskab mellem regeringen og centrale aktører på arbejdsmarkedet.

Aktørerne skal samarbejde om at sikre, at flere ældre lønmodtagere får incitament til at udskyde deres pension.

Ifølge Seniortænketanken skal ambitionerne understøttes ved at benytte den nyeste viden om seniorers arbejdsliv fra blandt andre Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Partnerskabet skal mødes én gang om året for at drøfte udviklingen og arbejdet med at fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet.

Lederne er kulturbærere - også for seniorer

Seniortænketanken foreslår også, at ledere skal systematisere de samtaler, de har med deres ældre medarbejdere, med henblik på at fastholde dem i jobbet.

Tænketanken skriver:

”Ledere er kulturbærere og udtrykker og påvirker arbejdspladsens kultur for, hvornår man trækker sig fra arbejdsmarkedet. Vi opfordrer derfor til, at ledere taler med deres medarbejdere om deres senkarriere, hvordan den enkelte medarbejder kan fortsætte med at være værdifuld for virksomheden, og hvad der skal til for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen.”

Seniortænketanken har i efteråret besøgt en række arbejdspladser for at høre, hvad de gør for de medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen. Ønskerne fra arbejdspladsernes seniorer var mange, men mange efterspurgte øget fleksibilitet i arbejdstid og arbejdsopgaver.

Nu er spørgsmålet så, hvor mange af anbefalingerne der bliver gjort til virkelighed. Flere har ansvaret for at løfte Seniortænketankens arbejde, påpeger Ole Wehlast.

- Her tænker jeg især på arbejdsmarkedets parter, men også regeringen har et ansvar, da det er dem, vi har lavet anbefalingerne til, siger han.

Seniortænketanken blev nedsat i juni 2017 af den daværende regering og Dansk Folkeparti. Tænketanken har undersøgt muligheden for, at flere seniorer får et bedre arbejdsliv, så de kan blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Tænketanken består af otte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og otte sagkyndige. Den har tidligere LO-formand Harald Børsting som formand.

FAKTA: 20 anbefalinger fra Seniortænketanken

Den langsigtede målsætning om at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet er:

 • Beskæftigelsesfrekvensen for seniorer i aldersgruppen 60-70 år skal år for år bevæge sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit. 

Sigtelinje 1

 • Der skal etableres bedre muligheder og vilkår for det lange arbejdsliv

Sigtelinje 2

 • Ledige seniorer skal lige så hurtigt tilbage i job som andre grupper af ledige

Sigtelinje 3

 • Det skal være nemmere at gennemskue fordelene ved at udskyde tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Udvalgte anbefalinger:

 • Der etableres et partnerskab mellem regeringen og de centrale aktører på området, som samarbejder om, at beskæftigelsen for seniorer fortsat stiger
 • Ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen
 • Kompetenceafklaring og opkvalificering i AMU skal udvikles og målrettes jobfunktioner
 • Der gennemføres et pilotforsøg om arbejdsmiljøvejledning i udsatte brancher. BFA får opgaven med at målrette vejledningen
 • Seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling
 • Seniorer over folkepensionsalderen skal have bedre hjælp med jobsøgning
 • Pensionsselskaberne skal rådgive om muligheder for at arbejde længere

Læs alle anbefalinger fra tænketanken her.

GDPR