Thomas Milsted: Når lederen bliver til den lydige og tankeløse embedsmand

Thomas_Milsted_2_1650px
10. mar. 2020 06.05
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

SOM AUTENTISK OG ordentlig leder hører også den egenskab, at man ikke forfalder til at blive en tankeløs embedsmand. Det bliver man, når man af hensyn til organisationens eksekvering ikke vil se helheden og nuancerne i de problematikker, der fører til psykiske belastninger.
Er man kun optaget af at tørre medarbejderens psykiske tilstand af på deres egne indre dynamiske processer eller privatlivet, er man blevet embedsmand par excellence.

LÆS OGSÅ: Analyse inden skæbneuge for byggeriet: Malere og 3F må løse knast om mindstebetaling alene

Lederne må også begynde at sige fra over for det at skulle gennemtvinge beslutninger, der gør ondt på medarbejderne. En leder er sat i verden for at motivere medarbejderne mod et fælles mål. Det er det ædle ved at være leder. Men det ædle forstummer, når det gøres på en måde, der tilsidesætter ordentlighed, og hvor medarbejderne ovenikøbet selv må bære ansvaret for dette og betale den højeste pris af alle; dårligt fysisk og psykisk helbred.

Det er lederen, der kan skabe langtidsfriske medarbejdere

Jeg ved ikke, om du er stødt på begrebet langtidsfrisk? Modsat hvad mange måske tror, handler det ikke om en egenskab ved bestemte typer af medarbejdere, men faktisk mere om en egenskab ved det miljø, der arbejdes i.

Ressourcer og rimelig med tid, gør os langtidsfriske
Thomas Milsted, stressekspert

En af de første, der i slutningen af 1980'erne introducerede dette begreb, var den svenske bedriftlæge Johnny Johansson. Han arbejdede på det tidspunkt for den internationale virksomhed Store Enso, som blandet andet er kendt for deres træpiller.

Langtidsfriskhed handler ganske enkelt om sygefravær, eller om hvor få dage du har været fraværende inden for en periode af to år. Og i en organisation som Store Enso med 46.000 ansatte var det ikke ubetydelige beløb, der kunne tjenes, hvis medarbejderne mødte frem på arbejdet i stedet for at holde sig hjemme i sygesengen.

LÆS OGSÅ: Klumme: Ekspert: Høj moral i virksomheden sikrer de ansatte mod stress

Johnsson ville derfor finde ud af, hvilke faktorer der spillede ind, og overraskende kunne forskellen på dem, der mødte op, og dem, der ikke gjorde, ikke forklares med forskellige personligheder eller faktorer i privatlivet. Dem, der var mindst fraværende, var kendetegnet ved at have arbejdsvilkår, der var kendetegnet ved høj arbejdsglæde, tryghed og udviklingsmuligheder. En anden væsentlig ting var anerkendelse, hvor medarbejderne følte sig set og bekræftet som en god medarbejder.

Den svenske forsker Gunnar Aronsson ved Stockholms universitet forsker primært i forholdet mellem arbejdsorganisering og stress/sundhed. I 2004 publicerede han og hans kolleger en rapport, der ligeledes skulle belyse, om arbejdsvilkår havde betydning for de langtidsfriske.

Trivsel sikres bedst ved, at medarbejderne har mulighed for at kunne styre deres eget arbejdstempo
Thomas Milsted, stressekspert

Den undersøgelse viste, at en meget vigtig arbejdsmiljøfaktor var den støtte, medarbejderne kunne forventes at få fra deres nærmeste leder, når de stod med en stor og kompliceret opgave foran sig.

Men nok så interessant viste hans undersøgelse, som så mange andre undersøgelser har vist siden hen, at ressourcer og rimeligt med tid gør os langtidsfriske. Det vil altså sige, at trivsel sikres bedst ved, at medarbejderne har mulighed for at kunne styre deres eget arbejdstempo.

Retfærdigvis skal det dog nævnes, at Aronsson ikke frikender privatlivet helt. For gode relationer uden for arbejdet havde også betydning, ligesom en god og tryg økonomi.

Ledere må tage ansvar for de vilkår, der skaber langtidsfriske

Ledere er ikke psykopater, og ledere er ikke onde, men de kan komme til at medvirke til administrativ ondskab, når de ikke vil forholde sig til forhold, der reelt slider på medarbejderne.

Undersøgelser har gang på gang vist, at rammerne, strukturerne og måden, arbejdet bliver organiseret på, har stor betydning, ikke bare for trivslen, men også for sygefraværet.

Undersøgelser har også gang på gang vist, at mængder, tempo og mangel på tid spiller ind.

Altså faktorer, der ikke kan forklares eller løses ved at smide medarbejderen på psykologernes brikse for at tilsløre problemernes forbindelse til arbejdsvilkåret.

Som autentisk og ordentlig leder er det interessante altså ikke, om stressreaktioner knytter sig til privat- eller arbejdslivet. Det, ledere derimod burde være nysgerrige på, er, om medarbejderne ser frem til at skulle på arbejde, og ikke mindst hvilke tanker, der rumsterer i deres hoveder, når de går hjem igen.

LÆS OGSÅ: Thomas Milsted: Arbejdsgiverne kan ikke blive ved med at finde på undskyldninger

For hvis de tanker relaterer sig til forhold i arbejdslivet, der belaster, så medarbejderne ikke kan slappe af eller sove, er det der, den ordentlige leder sætter ind.

Thomas Milsted

Stressekspert i mere end 15 år og forfatter til flere bøger - blandt andet:

'Stress, sådan tackler du det', Børsens Forlag.

'Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv', Jyllands-Postens Forlag.

'Ned og op med stress. En samtalebog med Pernille Rosenkrantz-Theil', Gyldendal.

Tidligere leder af Center for Stress og Trivsel og nuværende medlem af Stresstænketanken.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].