Arbejdstilsynet efter kontrol hos ofre for menneskehandel: Arbejdsmiljø var i orden

20210115-190317-1-1920x1280we__1_-medium_32
Arbejdstilsynet mødte og talte med to afrikanske arbejdere og deres danske arbejdsgiver om bord på hans fiskeskib i havnen i Thyborøn. (Arkivfoto) Foto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix
11. mar. 2021 08.15
Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen er uenige om det arbejde, som to ofre for menneskehandel har udført. Sagen bliver nu rejst i Folketinget.

Der er ikke konstateret nogen overtrædelse af loven om arbejdsmiljø.

Sådan lød Arbejdstilsynets konklusion, efter at tilsynet havde mødt og talt med to afrikanske arbejdere og deres danske arbejdsgiver om bord på hans fiskeskib i havnen i Thyborøn.

Men Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel har konkluderet, at de samme to afrikanere har været ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark hos den pågældende arbejdsgiver på netop det skib. Ghaneserne har boet i kahytter og arbejdet fast på skibet i tre og et halvt år.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ifølge Arbejdstilsynets eget notat om tilsynsbesøget 9. juni 2020 på fiskeskibet var arbejdstiden 11 timer om dagen seks dage om ugen for de to ghanesere, som ikke kunne fremvise deres personlige papirer.

Ifølge EU’s arbejdstidsdirektiv må man maksimalt arbejde 48 timer om ugen i en periode på fire måneder.

På baggrund af sagen vil Enhedslisten nu indkalde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til et samråd i Folketinget.

- Det er en grundlæggende fejl, at Arbejdstilsynet ikke skrider ind, når de får oplyst, at ghaneserne arbejder så mange timer om ugen. Arbejdstilsynet har ikke udvist rettidig omhu. Og det er skandaløst, at myndighederne ikke arbejder ordentligt sammen. Ministeren må sikre et bedre samarbejde mellem myndighederne, siger arbejdsmiljøordfører Christian Juhl.

Myndigheder uenige om arbejde

Arbejdstilsynet skriver i notatet, at den ene ghaneser var i gang med at slibe rust og gøre klar til at male på fiskeskibet. Han havde et stof – i form af en bandana – for munden som beskyttelse, skriver tilsynet, der antog, at den anden ghaneser udførte samme opgaver et andet sted på skibet.

Efterfølgende talte Arbejdstilsynet med afrikanernes danske arbejdsgiver, der ifølge tilsynet oplyste, at medarbejderne lavede forefaldende arbejde om bord på skibet.

”Det er vores vurdering, at det arbejde, der udføres om bord, er at betegne som almindeligt vedligehold og ikke værftsarbejde. Dette er baseret på det, vi så, og det vi fik oplyst om bord på skibet, skriver Arbejdstilsynet i notatet.

Den vurdering er Søfartsstyrelsen helt uenig i.

Retten: Skulle have haft meget højere løn

Den danske arbejdsgiver betalte gennem mere end tre år mindre end 9.000 kroner om måneden i løn til 57-årige Reuben Kotei og til hans 52-årige ghanesiske makker Justice Numo. For 11 timers arbejde hver af ugens seks første dage. På søndage holdt afrikanerne fri og gik i kirke i Vestjylland.

Ifølge politiets anklageskrift i straffesagen har skibsre­deren beriget sig for mindst 2,9 millioner kroner på bekostning af afrikanerne ved at spare udgifter til løn og feriepenge.

Afrikanerne har ikke fået nogen kompensation for deres lave arbejdsløn i Danmark.

Ekspert: Hvorfor ringer alarmklokkerne ikke?

En ekspert i menneskehandel til tvangsarbejde, lektor ved Aalborg Universitet Marlene Spanger, er forundret over Arbejdstilsynets behandling af sagen.

- Man kan undre sig over, at Arbejdstilsynet ikke har tænkt over EU’s arbejdstidsdirektiv, når ghaneserne arbejder 11 timer seks dage om ugen. Hvorfor er der ingen alarmklokker, der ringer. Arbejdstilsynets korte notat vidner om, at tilsynet ikke har haft blik for arbejdsudnyttelse eller menneskehandel til tvangsarbejde. Myndighedernes forarbejde og bevismateriale er meget vigtigt, når der bliver rejst en sag om menneskehandel ved domstolene, siger hun.

Den danske skibsreder var tiltalt for menneskehandel til tvangsarbejde i sagen, men blev frifundet for denne anklage.

Til gengæld idømte byretten arbejdsgiveren en betinget fængselsstraf på halvandet år og 250 timers samfundstjeneste for grov økonomisk udnyttelse af afrikanerne og brug af deres illegale arbejdskraft. Derudover er hans rederi blevet idømt en bøde på tre millioner kroner for de samme lovovertrædelser.

Tilsyn: Hviletidsreglerne er overholdt

Arbejdstilsynet fastholder over for Fagbladet 3F, at ghaneserne ikke udførte værftsarbejde under kontrolbesøget, og at deres arbejde ikke hører under arbejdsmiljøloven.

- Det er ulykkeligt, at der finder tvangsarbejde sted i Danmark. Arbejdstilsynet har en vigtig rolle i forhold til at føre tilsyn med overholdelse af arbejdsmiljøloven, ligesom vi som led i vores myndighedssamarbejde har en underretningspligt, hvis vi støder på situationer, hvor der kan være spørgsmål om tvangsarbejde og menneskehandel.

- I den konkrete sag var Arbejdstilsynet vidende om, at politiet forud for Arbejdstilsynets besøg, var involveret. Arbejdstilsynet har alene hjemmel til at reagere i forhold til overtrædelser af arbejdsmiljøloven, skriver tilsynschef Anna Trige Lindberg i en e-mail til Fagbladet 3F.

Spørgsmål: Har Arbejdstilsynet behandlet sagen godt nok?

- Arbejdstilsynet vurderer som nævnt, at det arbejde, der blev udført, da vi var på besøg, ikke er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. Selv hvis det havde været inden for Arbejdstilsynets område, så er hviletidsreglerne overholdt, når der arbejdes 11 timer om dagen og seks dage om ugen, skriver tilsynschefen.

Spørgsmål: Er det godt nok, at Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen er helt uenige om, hvilken form for arbejde der er blevet udført?

- Arbejdstilsynet har et godt samarbejde med Søfartsstyrelsen, og Arbejdstilsynet vil nu tage en drøftelse med Søfartsstyrelsen om ansvarsfordelingen, skriver Anna Trige Lindberg i e-mailen.

Ifølge en vejledning fra Arbejdstilsynet om hviletid skal arbejdstiden lægges til rette sådan, at ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.