Anerkendelse:
Efter Højesteretsdom: Nye tal for arbejdsulykker vækker opsigt

19991025-202542-L-1890x1260we
I 2018 blev 65 procent af alle anmeldte arbejdsulykker anerkendt, og det er den højeste procentvise andel siden 2013. Foto: Erik Luntang/NORDFOTO/Ritzau Scanpix/arkiv
Selvom Folketinget netop har gjort det nemmere at få anerkendt arbejdsulykker, viser en ny opgørelse, at anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker er det højeste siden 2013.

Andelen af arbejdsulykker, der bliver anerkendt, er det højeste i fem år.

Det viser dugfriske tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) årsrapport over anmeldte og anerkendte arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

I 2018 blev 65 procent af alle anmeldte arbejdsulykker anerkendt, og det er den højeste procentvise andel siden 2013, hvor omkring 76 procent blev anerkendt.

Ifølge Søren Kjær Jensen, jurist med speciale i arbejdsskader, er udviklingen opsigtsvækkende.

- Sidste år steg anerkendelsesprocenten fra cirka 50 til 60 procentpoint. Nu er den så steget yderligere. Det er meget interessant. Dem, man for to-tre år siden afviste, hvor anerkendelsesprocenten var 50, bliver nu anerkendt, siger Søren Kjær Jensen.

Kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke anerkendes, blev i sidste uge ændret, da et flertal i Folketinget vedtog en ændring af arbejdsskadeloven. Ændringen har til formål at afbøde konsekvenserne af en Højesteretsdom fra 2013, der betød, at færre fik anerkendt deres arbejdsskader. 

Højesteretsdommen har ført til, at kun behandlingskrævende skader og skader, der giver ret til erstatning eller godtgørelse, i dag anerkendes som arbejdsskader af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

- Højestretsdommen fra 2013 førte til et fald i anerkendelsesprocenten. Min opfattelse er, at man overfortolkede den dom betragteligt, så man afviste langt flere, end dommen gav belæg for at afvise. Der kom en ny Højesteretsdom i 2016, som rettede lidt på dommen fra 2013, og derfor steg anerkendelsesprocenten i 2017, og den er steget yderligere i 2018, forklarer Søren Kjær Jensen.

Kvinder ramt af Højesteretsdom

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er man tilfredse med, at den praksis, der har været ført siden 2013, nu bliver ændret. 

- Vi er rigtig glade for, at det nu er lykkedes os efter lang tids pres at få ændret den urimelige praksis, der har været omkring det at fået anerkendt en arbejdsulykke. Det er vi rigtig glade for i fagbevægelsen, siger FH-næstformand Morten Skov Christiansen.

Det er regeringens og partiernes forhåbning, at lovændringen kan være med til, at anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker stiger. 

Morten Skov Christiansen håber ligeledes, at der nu kommer til at ske ændringer. 

- Den hidtidige praksis siden 2013 stikker imod den intention, der er i loven. Her ønsker man, at op imod 80 procent af arbejdsulykkerne skal anerkendes, siger han.

Ser man på fordelingen mellem mænd og kvinder, er der en betydelig skævvridning. I 2012 var der 4,7 procentpoint flere mænd, der fik anerkendt en arbejdsulykke. I 2018 var forskellen på 8,2 procenpoint i mændenes favør. 

- Den type af skader, Højestretsdommen i vidt omfang har afvist, er skader, der er inden for fagområder, hvor især kvinder er beskæftigede. Det er især i social- og sundhedssektoren, og det er typisk ryg- og armskader, siger Søren Kjær Jensen. 

Grafikken viser anerkendelsesprocenten for anerkendte arbejdsulykker i perioden 2012-2018:

Grafikken viser anerkendelsesprocenterne og antal af anerkendte arbejdsulykker fordelt på hovedbrancher:

Find årsstatistikken over arbejdsskader her.

GDPR