Nyt coronastudie: Danske ledere har større behov for at se deres medarbejdere end tyske kolleger

20200425-011223-3-1920x1280we
Foto: Caitlyn Ochs/Reuters/Ritzau Scanpix
TEMA: Corona i Danmark
Nyt internationalt forskningsprojekt fra Danmarks Tekniske Universitet har undersøgt danske og tyske lederes erfaringer med distanceledelse under coronakrisen.

Danske virksomhedsledere har et større behov end deres tyske kolleger for at se deres medarbejdere, når de arbejder hjemmefra.

Det viser et nyt internationalt forskningsprojekt fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

I projektet har forskerne sammenlignet besvarelser fra danske og tyske chefer, om hvordan de har opfattet hjemme- og distancearbejde under coronakrisen.

LÆS OGSÅ: Denne gruppe støber kuglerne til morgendagens arbejdsmiljøarbejde: Her er deres ønsker

Besvarelserne viser også, at danske virksomhedsledere i højere grad har benyttet videomøder og Facebook-grupper i kontakten med medarbejderne end deres tyske modstykker. Tyske chefer har til gengæld i større omfang brugt skriftlige kommunikationsformer som arbejdsdokumenter og kommunikations-apps til mobilen, når de har aftalt dagens arbejdsopgaver med medarbejderne.

- Undersøgelsen viser, at tyske ledere ikke har behov for at holde ligeså mange videomøder, som danske ledere har, ligesom de heller ikke har behov for at have personlig kontakt med deres medarbejdere i samme grad som de danske. De tyske ledere deler arbejdsdokumenter med deres medarbejdere. For dem er det nok bare at udveksle beskeder med medarbejderne, forklarer Kathrin Kirchner, lektor ved DTU og uddyber:

- De danske ledere og medarbejdere er mere vant til at arbejde som et hold, og de er mere vant til at træffe beslutninger sammen. Derfor har de i højere grad haft behov for at have kontakt med deres medarbejdere. Blandt andet for at finde ud af, hvordan de trives med hjemmearbejde under coronakrisen.

Delte meninger om distanceledelse

Forskningsprojektet indgår i større projekt, hvor DTU-forskere undersøger, hvordan den øgede mængde hjemmearbejde påvirker samarbejdet og ledernes rolle i virksomhederne.

Projektet består af en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til studerende, forskere, medarbejdere og virksomhedsledere i Danmark, og internationalt har særligt forskere og virksomhedsledere deltaget, heriblandt 408 chefer fra Tyskland. I Danmark har 298 virksomhedsledere indtil videre deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

LÆS OGSÅ: Erhvervspsykolog opfordrer til opgør mod skyld og skam: Alle har et ansvar for stress

Projektet vil køre løbende, men allerede i starten af april kunne DTU præsentere de første resultater fra Danmark. De viste, at 55 procent af de danske arbejdstagere og ledere oplevede at få udrettet det samme eller mere, når de arbejder hjemme fra køkken- eller stuebordet. Til gengæld var der omkring 40 procent, der oplevede det som krævende at flytte arbejdspladsen hjem. 

Ifølge DTU-professor John Paulin Hansen er det udtryk for en vis splittelse i holdningen til distance- og hjemmearbejde.

- Folk er meget splittede i forhold til at arbejde hjemme. Nogle synes, at det er det bedste, der er sket siden varmt brød, og andre synes, at det er helt forfærdeligt, siger han og fortsætter:

- Det kan skyldes mange ting. Særligt dem, der har haft børn hjemme, har oplevet, at det er svært at få ordentlige arbejdsbetingelser derhjemme. Det kan også handle om, at nogle oplever at have en dårlig netforbindelse, eller at det er hårdt at sidde ved køkkenbordet i mange timer. Andre savner kolleger og den inspiration, der kan ligge i at have en uformel snak med kollegerne ved kaffemaskinen. 

Det kan godt være, at hjemmearbejde går hen og bliver new normal, hvis vi ikke har en vaccine mod covid-19 i 2021, som der er nogle, der tvivler på, at vi har 
John Paulin Hansen, professor, DTU

Også når man kigger specifikt på danske lederes besvarelser, er der store forskelle i deres holdning til distanceledelse, fortæller John Paulin Hansen.

- Der er ledere, som synes, at det er en ny og spændende situation, som er kommet for at blive. Mens andre synes, at det er rædselsfuldt, fordi de ikke har den tætte fornemmelse af, hvordan den enkelte medarbejder har det. Vi er netop i gang med opfølgende interviews med danske ledere, hvor vi snakker med dem om, hvordan de har oplevet hjemmearbejdet. De fortæller, at de under coronakrisen har haft et større behov for at have mere kontakt med medarbejderne end normalt, siger han. 

Forsker: Hjemmearbejde er new normal

Mange af dem, der i de seneste måneder har arbejdet hjemmefra, er begyndt at vende tilbage til arbejdspladserne i takt med den gradvise genåbning af Danmark. Man skal dog ikke forvente, at alt er ved det gamle om nogle måneder, mener John Paulin Hansen. Distance- og hjemmearbejde er formentlig kommet for at blive, lyder hans vurdering.

- Det er slet ikke sikkert, at vi kommer igennem coronakrisen foreløbigt. Det kan godt være, at hjemmearbejde går hen og bliver new normal, hvis vi ikke har en vaccine mod COVID-19 i 2021, som der er nogle, der tvivler på, at vi har. Hvis vi ikke har det, kommer vi nok til at fortsætte med at regulere, hvor meget vi er til stede på arbejdspladserne. Hensigten med dette forskningsprojekt er bl.a. at hjælpe virksomhederne til at finde nye måder til at lede distancearbejde på, siger DTU-professoren.

LÆS OGSÅ: Forsker: Fremtidens arbejdsplads vil minde om et fængsel

Coronakrisen kan skubbe til en udvikling, der allerede er i gang, som går mod et endnu mere fleksibelt arbejdsmarked. Udviklingen kalder på, at ledende medarbejdere får brug for at optimere deres kompetencer i forhold til distanceledelse. Det handler om at sikre medarbejdernes trivsel og virksomhedens produktivitet fremadrettet, slår John Paulin Hansen fast.

- Med mere hjemmearbejde vil der opstå udfordringer. Blandt andet i forhold til onboarding af nye medarbejdere, der skal integreres i et arbejdsfællesskab. Et arbejdsfællesskab, hvor man måske kun mødes fysisk to til tre dage om ugen, eller måske slet ikke. Det gør, at der skal tages nogle helt særlige hensyn til nyansatte.

- Med flere videomøder og mere hjemmearbejde kan der opstå dilemmaer, hvor ledere og medarbejdere skal være gode til at forventningsafstemme med hinanden først. Forventes det eksempelvis, at medarbejderne deltager i videomøderne om morgenen, selvom man er sløj eller har et sygt barn derhjemme? Det vil opstå et behov for at sætte nogle nye rammer for samarbejdet, siger han.

Tyske og danske lederes besvarelser

Danmarks Tekniske Universitet har i forbindelse med et nyt internationalt forskningsprojekt om hjemmearbejde sammenlignet besvarelser fra danske og tyske ledere. Lederne er blevet spurgt om, hvordan de har oplevet distanceledelse, mens mange medarbejdere har arbejdet hjemme under coronakrisen. Derudover er de blevet spurgt om, hvilke teknologiske løsninger de har brugt mest til at holde kontakten med medarbejderne. 

Lederne har besvaret spørgsmålene ud fra en 5-trins skala, hvor 1 er 'meget uenig' og 5 er 'meget enig'.

GDPR