Nedlukning:
Kritik af lukning af videncenter: "Det er meningsløst at hælde så meget ud med badevandet"

BeFunky-collage__13_
Bestyrelsesformand Stina Vrang Elias mener, at nedlukningen af Videncenter for Arbejdsmiljø efterlader et hul. Foto: Pressefoto/Google Street View
Videncenter for Arbejdsmiljø bliver nedlagt fra årsskiftet. Det er dybt beklageligt, at centrets kompetencer nu går tabt, mener forsker Hans Jørgen Limborg. Nedlukningen efterlader et hul, erkender bestyrelsesformand Stina Vrang Elias.

Da beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) efter maratonforhandlinger i april kunne præsentere en ny arbejdsmiljøaftale, sad medarbejderne på Videncenter for Arbejdsmiljø tilbage med forbavselse og stor forundring.

I aftaleteksten kunne de læse, at deres arbejdsplads ville blive nedlagt fra årsskiftet. I stedet skal formidlingsindsatsen fremover tilpasses og varetages af Arbejdstilsynet.

Videncentret er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Her er NFA’s bestyrelsesformand Stina Vrang Elias ærgerlig over, at centret, der er med til at formidle forskningsresultater ud til arbejdspladserne, snart er fortid.

- Det er kommet som en overraskelse, at Videncenter for Arbejdsmiljø skal nedlægges. Det havde vi ikke set komme. Vi havde gerne set, at videncentret blev bevaret, men sådan er virkeligheden ikke.

- Det efterlader selvfølgelig et hul, fordi videncentret hidtil har stået for god forskningsformidling. Men vi har i NFA’s bestyrelse besluttet, at selvom det er trist, så vil vi fokusere på at gentænke vores formidlingsstrategi fremfor at dvæle ved det uomgængelige, fortæller Stina Vrang Elias.

Det er kommet som en overraskelse, at Videncenter for Arbejdsmiljø skal nedlægges. Det er der ingen, der havde set komme. 
Stina Vrang Elias, bestyrelsesformand i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø blev etableret i 2005 under daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Hensigten med at etablere videncentret var at forbedre formidlingsindsatsen om forskningen i bestræbelserne på at få den nye viden ud på arbejdspladserne.

Videncenter for Arbejdsmiljø udgiver Magasinet Arbejdsmiljø, der udkommer 11 gange om året. Magasinet formidler den nyeste viden i praksisnære historier, der tager udgangspunkt i cases, gode råd og virkeligheden på arbejdsmarkedet.

A4 Arbejdsmiljø erfarer, at magasinet fortsætter, men i en ny konstruktion. Det betyder, at en række af de redaktionelle medarbejdere fortsætter på magasinet. Det gælder dog ikke en række af de øvrige medarbejdere på Videncenter for Arbejdsmiljø, som allerede har varslet fyringer. Det er uvist, hvor mange, der bliver afskediget, og hvor mange, der fortsætter i andre stillinger hos NFA.

"Dybt beklageligt"

Overraskelsen over nedlæggelsen er ikke mindst stor, fordi der på forhånd ingen tegn var på, at Troels Lund Poulsen ville tage så drastisk et skridt.

I ekspertudvalgets anbefalinger, som den nye arbejdsmiljøaftale bygger på, blev der foreslået at overføre Videncenter for Arbejdsmiljøs opgaver til Arbejdstilsynet. Der stod imidlertid intet i anbefalingerne om helt at droppe videncentret.

Jeg synes, det er dybt beklageligt, at man nedlægger en institution, der har så meget viden og kompetence. Det er meningsløst at hælde så meget ud med badevandet blot for at lave en organisatorisk flytning.
Hans Jørgen Limborg, arbejdsmiljøforsker og partner i Team Arbejdsliv

Arbejdsmiljøforsker og partner i rådgivningsvirksomheden Team Arbejdsliv, Hans Jørgen Limborg, begræder nedlæggelsen. Team Arbejdsliv har samarbejdet med Videncenter for Arbejdsmiljø om forskningsprojekter, og det er ærgerligt, at det samarbejde nu går tabt, fortæller han.

- Jeg synes, det er dybt beklageligt, at man nedlægger en institution, der har så meget viden og kompetence. Det er meningsløst at hælde så meget ud med badevandet blot for at lave en organisatorisk flytning, lyder det fra Hans Jørgen Limborg.

Arbejdstilsynet og NFA har et forskelligt fokus i forhold til formidlingen, og det vil derfor være svært at overføre NFA’s og Videncenter for Arbejdsmiljøs opgaver til tilsynsmyndigheden, vurderer arbejdsmiljøforskeren.

- NFA og Arbejdstilsynet har vidt forskellige motiver og ønsker i forhold til at sprede viden. NFA’s primære formål er at udbrede viden om den forskning, de laver. De gør os alle sammen klogere på arbejdsmiljø og de sammenhænge, der er. Arbejdstilsynet har et andet formål, som går ud på, at vi alle sammen ved, hvilke regler der gælder på arbejdsmiljøområdet, siger Hans Jørgen Limborg.

Hans Jørgen Limborg håber, at Magasinet Arbejdsmiljø fortsætter linjen i den nye konstruktion.

- Det ville være synd, hvis ikke man fortsatte den linje, Magasinet Arbejdsmiljø har haft. Hvor arbejdspladserne er den primære målgruppe. Det er der et stort behov for. Magasinet bliver rent faktisk læst på mange arbejdspladser, siger han.

Ingen risiko for kasketfovirring

Nedlæggelsen af Videncenter for Arbejdsmiljø var højt på dagsordenen, da NFA havde bestyrelsesmøde onsdag i forrige uge. Her blev der diskuteret, hvad der skal ske med NFA’s forskningsformidling, når nu man mister videncentret som formidlingskanal. Der blev drøftet en ny strategi, og hvordan man styrker formidlingssamarbejdet med eksterne partnere.

- Det er klart, at uden videncentret bliver vi udfordret til at finde nogle nye veje, og det er rigtig vigtigt, at vi genovervejer, hvordan vi får nogle nye samarbejdspartnere i vores formidling. Ikke, at man ikke har gjort det i forvejen, men det bliver vi nødt til at gøre i større omfang nu. Et øget samarbejde med BFA’erne (Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø, red.) kunne være en mulighed, fortæller Stina Vrang Elias.

Stina Vrang Elias er dog fortrøstningsfuld i forhold til, at NFA også i fremtiden kan levere forskningsformidling. Men det bliver i en anden indpakning uden videncentret, erkender hun.

- Det ændrer ikke på den forskning, der bliver bedrevet, men det ændrer på den måde, vi skal formidle forskningen fremadrettet, siger hun.

Er der risiko for kasketforvirring om formidlingen, når nu Arbejdstilsynet får flere formidlingsmuskler og videncentret bliver nedlagt?

- Det kunne man godt frygte, hvis ikke det var fordi, at Beskæftigelsesministeriet har en ambition om, at de forskellige aktører i ministeriets ressort, skal arbejde endnu tættere sammen. Der har allerede været rigtig gode snakke om, hvordan vi sikrer samklang og fælles fremdrift, siger Stina Vrang Elias.

A4 Arbejdsmiljø har forgæves forsøgt at få en kommentar til den fremtidige formidlingsindsats hos Arbejdstilsynet. Tilsynet giver dog ingen kommentarer så længe, der ikke er dannet en ny regering.

Vi har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra fungerende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), og her var beskeden den samme.

Lukningen af Videncenter for Arbejdsmiljø er blot det seneste træk fra Beskæftigelsesministeriets side i forhold til en sammenhængende formidlingsstrategi. Tidligere i år etablerede man en fælles portal om arbejdsmiljø, da man lagde Arbejdstilsynets og videncetrets hjemmesider sammen under www.amid.dk.

Det ventes, at Videncenter for Arbejdsmiljø nedlægges pr. 1. januar 2020.

GDPR