Dansk EU-politiker kalder beslutning for gennembrud: EU-Parlamentet styrker kampen mod farlige stoffer

20190515-161657-L-1920x1277we
Vedtagelsen i EU-Parlamentet er et gennembrud, mener Enhedslistens Nikolaj Villumsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
En ny vedtagelse i EU-Parlamentet om kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet er et gennembrud, lyder det fra EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen (EL). Vedtagelsen betyder blandt andet, at der skal arbejdes for en bedre beskyttelse af lønmodtagere mod reproduktionsskadende stoffer.

Et stort flertal i EU-Parlamentet har for nylig stemt for en ændring af direktivet for en række kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet.

Dermed er i der i parlamentet fælles front i kampen mod farlige stoffer, som flere millioner af europæiske lønmodtagere risikerer at blive syge af.

Det er nu op til EU-kommissionen og Det Europæiske Råd at gå videre med vedtagelsen fra parlamentet og efterfølgende sætte nye grænseværdier for en række stoffer.  

LÆS OGSÅ: Ansatte risikerer lungekræft: Folketinget strammer reglerne for kræft­fremkaldende stof

Enhedslistens Nikolaj Villumsen, der er forhandler for parlamentets venstrefløjsgruppe er ikke overraskende glad for beslutningen.

- Der er flere sejre i det her. Vi har vedtaget en generel sænkelse af grænseværdierne for en række kræftfremkaldende stoffer. Det er ekstremt vigtigt. Der er også et krav om styrkelse af dobbelteksponering, som er et stort problem, siger Nikolaj Villumsen til A4 Arbejdsmiljø og fortsætter:

- Vedtagelsen i parlamentet er et gennembrud, fordi man for første gang kræver en bedre beskyttelse mod reproduktionsskadende stoffer. Det er noget, både den danske og europæiske fagbevægelse har kæmpet for i mange år.

Flere krav fra parlamentet

EU-kommissionen har foreslået, at grænseværdierne for stoffet Benzen bliver sænket, og at der indføres grænseværdier for stofferne Acrylonitrile og Nikkel. Det bakker et stort flertal i parlamentet nu op om.

Derudover kræver EU-Parlamentet blandt andet, at kommissionen skal fremsætte forslag om lavere grænseværdier for Benzen og Nikkel senest ved udgangen af 2030. Endelig foreslår parlamentet, at kommissionen fremlægger en handlingsplan for yderligere 25 stoffer inden udgangen af 2021.

Hvad er bemærkelsesværdigt ved parlamentets vedtagelse?

- Når det i parlamentet er lykkes os at få en massiv opbakning til sænkelse af grænseværdier, er det forhåbentlig noget, vi kommer igennem med i forhandlingerne med kommissionen og rådet.

- Det vil betyde noget for lønmodtagere, der udsættes for farlige stoffer, når de går på arbejde. Det er enormt glædeligt og noget, som forhåbentlig den danske regering bakker op om, siger Nikolaj Villumsen.

 - Afgørende, at Danmark går foran

Kan Danmark vælge at have nogle mere restriktive grænseværdier?

- Ja, det er fuldstændig afgørende, at Danmark går foran og viser vejen i forhold til at få en bedre beskyttelse af lønmodtagerne. Det håber jeg, den danske regering vil. Det kan inspirere andre til at følge trop, siger Nikolaj Villumsen.

Det kan jo godt virke fjernt for mange, når EU fastsætter nye grænseværdier for kemiske stoffer. Hvilken betydning får nye grænseværdier for danske arbejdspladser og lønmodtagere?

- Jeg håber, at det vil medføre, at langt færre bliver syge af at gå på arbejde. Målet for Enhedslisten er, at ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Det her kan få en konkret betydning i industrien, hvor mange arbejder med mange af de her stoffer.

- Jeg er også glad for, at man kræver en bedre beskyttelse mod skadelige medicinske produkter. Vi ser, at sygeplejersker, der arbejder med kræftpatienter, selv bliver udsat for skadelige stoffer og risikerer at få kræft som følge af deres arbejde. Her er der virkelig et behov for at sætte ind, siger EL-profilen.

Von der Leyens målsætning

Kræftdagsordenen er i det hele taget brandvarm i EU. En af kommissionen vigtigste prioriteter er, at der skal laves en europæisk kræftplan, der skal understøtte medlemslandene i at forbedre bekæmpelsen og behandlingen af kræft.

Det formulerede formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, i sin politiske målsætning, der løber til og med 2024.

I Danmark er regeringen i fuld gang med at implementere en række nye grænseværdier for stoffer i arbejdsmiljøet. Det sker på baggrund af, at EU i 2019 vedtog ændringer i kræftdirektivet og direktivet for kemiske agenser.

LÆS OGSÅ: Ingeniører med opfordring til Arbejdstilsynet: Chrom i gammel maling bør undersøges til bunds

Ændringerne i EU’s direktiver betyder konkret, at danske grænseværdier for stoffer, der i dag benyttes på det danske arbejdsmarked, skal justeres, så det som minimum kommer på niveau med det europæiske niveau.

Et flertal i Folketinget har allerede ændret grænseværdien for det kræftfremkaldende stof chrom 6, så det nu er på niveau med grænseværdierne i Holland og Frankrig, der har de laveste grænseværdier for stoffet.

Omkring 10.000 lønmodtagere i Danmark skønnes at være i kontakt med chrom 6, mens det på EU-plan gælder 900.000 lønmodtagere.

Industri- og metalarbejdere arbejder med det kræftfremkaldende stof, når de svejser eller arbejder med overfladebehandling.

GDPR