AE: Virksomhederne bør tage større ansvar for stressede medarbejdere

Kristoffer_Lind_Glavind_Senioranalytiker_AE_Pressefoto
Foto: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, pressefoto
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Virksomhederne har længe sagt, at de mangler arbejdskraft, men bør i stedet starte med at se indad og gøre noget ved de 62 millioner arbejdstimer, der hvert år mistes på grund af stress. Det gavner både deres egen bundlinje og samfundsøkonomien, skriver senioranalytiker fra Arbejdbevægelsens Erhvervsråd (AE) i dette debatindlæg.

IFØLGE REGERINGEN ER arbejdskraft den ny valuta i dansk politik, og den har et mål om at øge beskæftigelsen strukturelt med 45.000 fuldtidspersoner gennem reformer frem mod 2030. Nogle reformer er sat i søen, mens diskussionen om arbejdsudbuddet fortsætter.

Ikke mindst virksomhederne og deres brancheorganisationer har længe anset et øget arbejdsudbud som et mål i sig selv, og krævet politisk handling. Selvom beskæftigelsen de seneste ti år har været på rekordmæssig himmelflugt uden nævneværdige politiske arbejdsudbudsreformer. 

Men tager virksomhederne selv nok ansvar?

Faktisk ligger der et rigtig stort arbejdsudbud lige for næsen af dem – hvis de har viljen.

Stress er dyrt for virksomhederne

Hvert år går 61,9 millioner arbejdstimer nemlig tabt i form af sygefravær på grund af stress. Det viser et nyt studie fra Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det svarer til 37.000 fuldtidspersoner.

Stress skal tages seriøst. Hvis ikke for medarbejdernes skyld, så for aktionærernes. Ifølge NFA koster stress hvert år arbejdsgiverne 16,4 milliarder kroner.

LÆS OGSÅ: Stress koster arbejdspladser 16,4 milliarder kroner

Man kan lave mange stressbekæmpende tiltag for 16 milliarder kroner. Den enkelte virksomhed ved bedst selv, hvad den allerede i dag gør for at sikre et godt arbejdsmiljø, men måske er der forbedringsmuligheder.

En tidligere undersøgelse fra NFA viser, at medarbejdere med dårlige chefer (målt på evnen til at vejlede, anerkende, støtte ansattes udvikling med mere), har 60 procent højere langvarigt sygefravær, end medarbejdere med gode chefer.

Det er altså vigtigt, at lederne ikke bare er fagligt dygtige og gode organisatorer, men også har viden om psykisk arbejdsmiljø. Statens lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø kan måske være en inspiration. Uddannelsen er blåstemplet som succesfuld i en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Derudover er det vigtigt, at indsatsen er seriøs. Hvis det skal lykkes, nytter det ikke noget med en ”nu-fikser-vi-lige-stress-eftermiddags-workshop”. Indsatsen skal være systematisk, transparent over for medarbejderne og vedholdende over tid, hvis stressniveauet i virksomheden skal ned. 

Stress er dyrt for samfundet

Bekæmpelse af stress kan måles på virksomhedernes bundlinjer. Men også samfundet vinder på en mindre stressramt arbejdsstyrke.

Hvis vi kunne nedbringe antallet af tabte arbejdstimer fra stress med 20 procent, ville det svare til cirka 7.400 flere fuldtidspersoner i arbejde. Ikke urealistisk, når man tænker på, at andelen af stressramte steg med 40 procent fra 2010 til 2021.

LÆS OGSÅ: Hver tredje dansker oplever jobbetinget stress, udbrændthed og nedslidning

7.400 fuldtidspersoner får de gammelkendte typer af arbejdsudbudsreformer til at blegne. For eksempel øger regeringens nye skattereform til cirka 7 milliarder kroner arbejdsudbuddet med cirka 5.000 fuldtidspersoner.

De 37.000 tabte fuldtidspersoner, som stress hvert år medfører, dækker i øvrigt kun over de kortsigtede konsekvenser. Derudover kommer de samfundsmæssige omkostninger, når stressramte på længere sigt går ned i tid eller helt forlader arbejdsmarkedet.

Hvis vi forbedrer det psykiske arbejdsmiljø og nedbringer stress, gør vi Danmark både bedre og rigere.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR