Akademikerne: Uddan ledere i psykisk arbejdsmiljø

Lisbeth_Lintz_formand_Akademikerne_Pressefoto_redigeret
Foto: Akademikerne
4. nov. 2022 06.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

I DENNE UGE ER DET ledelsesuge i den offentlige sektor. Ledelse er en svær disciplin, som stiller store krav til vores ledere. Og den aktuelle situation, med arbejdskraftmangel og udfordringer med rekruttering i store dele af den offentlige sektor, gør det ikke nemmere at være leder – snarere tværtimod.

LÆS OGSÅ: 48 chefer i kommuner og regioner sendes på skolebænken til efteråret

En af opgaverne som leder er at sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne, samtidig med at lederen også selv kan have et udfordret arbejdsmiljø. Det er en kompleks opgave, som skal udføres samtidig med, at driften skal køre og kvaliteten skal være på plads.

62 procent af lederne ser en større udfordring i at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske
Lisbeth Lintz, formand Akademikerne

I Akademikernes undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress fra 2018 svarer stort set alle deltagende ledermedlemmer fra Akademikernes medlemsorganisationer, nemlig 96 procent, at det er en vigtig ledelsesopgave at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser også, at 62 procent af lederne ser en større udfordring i at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø end det fysiske.

I AKADEMIKERNE FORESLÅR VI, at det bliver normen, at ledere med personaleansvar får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø – med fokus på både medarbejdernes og deres eget arbejdsmiljø. Og også ledernes ledere bør have uddannelsen. Når jeg taler med arbejdsgiverorganisationer om uddannelse til ledere i psykisk arbejdsmiljø er svaret oftest: Vi har allerede mange lederuddannelser, og de kan ikke undgå at handle om psykisk arbejdsmiljø, da ledelse og psykisk arbejdsmiljø hænger sammen.

Jeg er enig i, at ledelse og psykisk arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen, idet psykisk arbejdsmiljø i bund og grund handler om den måde, arbejdet er organiseret på, og den måde vi er sammen på, på arbejdspladserne. Den mest effektive forebyggelse er derfor oftest at foretage den eller de ændringer i organiseringen af arbejdet, som gør forskellen. Det være sig fx at omprioritere, at samarbejde på en anden måde i teamet om kerneopgaven, eller at ledelsen går foran i dialogen med utilfredse borgere og kunder. Kort og godt handler det om at blive god til at anskue daglige ledelsesopgaver ud fra et arbejdsmiljøperspektiv.

Konkret opfordrer Akademikerne den kommende regering til at prioritere at afsætte en større pulje penge, som virksomheder og arbejdspladser kan søge til uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø
Lisbeth Lintz, formand Akademikerne

Derfor er der netop brug for et selvstændigt fokus på psykisk arbejdsmiljø i uddannelse til ledere. Hvor ledere får bedre forudsætninger for at arbejde forebyggende med det psykiske arbejdsmiljø, gennem viden om, hvad psykisk arbejdsmiljø er, hvordan de forebygger bedst muligt, og hvordan de kan håndtere medarbejdere med stress og stressrelaterede lidelser. International Labour Organisation (ILO) og World Health Organisation (WHO) anbefaler netop også uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø i deres nye fælleserklæring om, hvordan vi skaber bedre mental sundhed på arbejdspladserne. Men om uddannelse i psykisk arbejdsmiljø er en del af en eksisterende lederuddannelse eller et selvstændigt kursus er derimod ikke vigtigt.

KONKRET OPFORDRER AKADEMIKERNE den kommende regering til at prioritere at afsætte en større pulje penge, som virksomheder og arbejdspladser kan søge til uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø. Det har de haft god succes med i Sverige. Når man har haft held med det her, hvorfor skulle det så ikke også kunne virke i Danmark?

LÆS OGSÅ: Psykisk arbejdsmiljø er øverst på dagsordenen i EU, men ikke på to-do-listen

Vi mener også, at Arbejdstilsynet skal kunne stille krav om, at arbejdspladserne tilegner sig de rette kompetencer, når de giver påbud om psykisk arbejdsmiljø. I dag er det kun ved mobning og seksuel chikane og på en hel række områder indenfor det fysiske arbejdsmiljø (fx indeklimaproblemer og problemer med luftforurening), at Arbejdstilsynet kan give denne type ”kompetencepåbud”.

På det offentlige område har arbejdsgivere og arbejdstagere netop sat fokus på lederes kompetencer indenfor psykisk arbejdsmiljø i overenskomsterne: I kommuner og regioner er de første hold ledere så småt i gang, mens ledere i staten har kunnet benytte sig af tilbuddet om uddannelse i psykisk arbejdsmiljø siden 2018. Det, der er behov for nu, er at sikre, at flere ledere kommer afsted, og vi vil i Akademikerne også gerne involvere det private område.

Det er kort sagt bemærkelsesværdigt, at man i dag kan have ledelsesansvar for mennesker uden også at have relevant uddannelse med fokus på psykisk arbejdsmiljø, mens man fx skal have et kørekort for at køre en truck
Lisbeth Lintz, formand Akademikerne

Og indholdet ligger klar: Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø med tilhørende vejledninger om de væsentligste risici og væsentligste forebyggelsesmetoder er lige til at downloade og anvende. Dertil kommer branchearbejdsmiljørådenes, herunder ”Branchearbejdsmiljørådet for Velfærd og Offentlig administration”, mange arbejdspladsrettede materialer om psykisk arbejdsmiljø. Materialer som vi har udviklet sammen, arbejdstagere og arbejdsgivere.

Det er kort sagt bemærkelsesværdigt, at man i dag kan have ledelsesansvar for mennesker uden også at have relevant uddannelse med fokus på psykisk arbejdsmiljø, mens man fx skal have et kørekort for at køre en truck. Det bør der ændres på til gavn for medarbejderne, arbejdspladserne og ikke mindst lederne selv.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].