Arbejdsmiljørådgiver: Quiet quitting er en ekstra grund til at sørge for et godt psykisk arbejdsmiljø

020323-Birgit_0001
Foto: Privat
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

QUIET QUITTING ER et ret nyt begreb både internationalt og på danske arbejdspladser. Det blev formuleret på TikTok i august 2022. Det dækker over, at medarbejdere ændrer deres opfattelse af arbejdets betydning. De trækker deres engagement for arbejdet tilbage, og de neddrosler deres indsats til et minimum - uden at tale om det. 

Jeg har som organisationspsykolog været på besøg på flere arbejdspladser, hvor især ledelsen har givet udtryk for bekymring for om nogle medarbejdere - uden at sige noget om det - vil trække sig mentalt tilbage fra arbejdet – der er en bekymring for quiet quitting.

LÆS OGSÅ: Psykolog: Fleksibilitet og flydende arbejdsrammer kan øge stress og mistrivsel

På en af arbejdspladserne viste APV’en, at en gruppe medarbejdere havde særlige udfordringer med at adskille arbejde og privatliv - de gav udtryk for, at de brugte for meget tid og energi på arbejdet. Ledelsen fortalte, at den ikke ønskede, at medarbejderne skulle arbejde mere end 37 timer, men oplyste også at det var en række krav, som medarbejderne skulle leve op til.

Der er på nuværende tidspunkt ikke danske undersøgelser, der viser hvor udbredt quiet quitting er herhjemme, men der kan være god grund til at være opmærksom på risikoen. Efter min vurdering vil det hverken være godt for virksomhederne eller for medarbejderne, hvis quiet quitting bliver løsningen på en ubalance i arbejdet.

Hvis arbejdet er indrettet sådan, at man skal arbejde mere og hårdere, end man kan holde til, vil mange forsøge at klare det ved at arbejde endnu hårdere og længere og skære ned på tid og energi til det private liv. De risikerer i det lange løb at blive syge af stress.

LÆS OGSÅ: Forskning: Flere psykiske belastninger på samme tid øger risiko for langvarigt sygefravær og depression

Hvis man har ændret sin opfattelse af arbejdet, så det er mindre betydningsfuldt, kan man i stedet mindske sit engagement og forsøge at neddrosle sin arbejdsindsats til det, man er nødt til - for eksempel det man bliver målt på. Så risikerer man måske ikke at blive syg, men snarere at blive trist, fordi man bruger mange timer på noget, der ikke giver tilstrækkelig mening.

Ingen af delene er godt for medarbejdere eller for virksomheden. Det må noget andet til.

Ledelse og medarbejdere bør sørge for, at det er trygt at fortælle, når man har problemer med arbejdet - også når arbejdet er for meget. Det bliver kun trygt, når der kommer nogle gode løsninger ud af at fortælle om problemerne. Det er vigtigt, at kollegerne kan støtte hinanden, og at ledelsen kan ændre rammerne, hvis det er nødvendigt. Dette har i lang tid været nødvendigt, men quiet quitting er en ekstra grund til at lægge energi i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i balance.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR