Blik og Rør: Arbejdsgiverne er på vildspor om asbestordning

Henrik_hr_7610Henrik_W_Petersen_forbundsformand_Blik_og_R__r_tre_to_1920_px
Henrik W. Petersen er formand for Blik- og Rørforbundet.
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Det er ved siden af, at arbejdsgiverne kritiserer det nye lovforslag til en autorisationsordning for at undervurdere de økonomiske konsekvenser. Regnestykket er nemlig baseret på arbejdsgivernes egne indberetninger, skriver Blik- og Rørforbundet i dette debatindlæg.

I A4 ARBEJDSMILJØ kritiserer arbejdsgiverne, at regeringen har undervurderet de økonomiske konsekvenser ved en ny autorisationsordning for virksomheder, der skal fjerne asbest.

Det virker lidt mærkværdigt – for nu at sige det mildt – for regeringens skøn baserer sig på arbejdsgivernes egne, lovpligtige indberetninger. Man skønner, at 400 virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen vil ansøge om autorisation efter den nye lovgivning. Tallet er skønnet ud fra, at der i dag er cirka 250 virksomheder, der har anmeldt asbestarbejde til Arbejdstilsynet. Samt en forventning om, at yderligere cirka 150 nedrivnings- og tømrervirksomheder vil søge om autorisation. Jeg har svært ved at tro, at arbejdsgiverne ikke har indberettet alt. Vi taler jo om et ekstremt farligt produkt og en pligt til indberetning.

LÆS OGSÅ: Overblik: Sådan er lovforslaget til asbest-autorisation skruet sammen

Det er klart, at de samlede omkostninger som følge af ordningen vil afhænge af, hvor mange virksomheder, der ønsker at lade sig autorisere. Men vi har, ligesom Arbejdstilsynet, en forventning om, at det ud over nedrivningsvirksomheder primært vil dreje sig om større virksomheder, der kan se en fordel i at erhverve sig autorisationen, sikre efterlevelse af de uddannelsesmæssige krav og hermed have kompetencerne til asbestsanering in house. Og vi regner med, at antallet af sådanne virksomheder vil være begrænset.

Det bygger vi på, at det i dag er almindelig praksis i bygge- og anlægsbranchen at hyre en tredjepart ind til at forestå nedrivning. Vi er derfor helt trygge ved Arbejdstilsynets forventninger til de økonomiske og administrative konsekvenser.

Der er tale om et veritabelt gennembrud på arbejdsmiljøområdet efter årtiers kamp
Henrik W. Petersen, formand Blik- og Rørarbejderforbundet

Herudover har vi løbende drøftet den fremtidige ordning med vores medlemmer. I de tilbagemeldinger vi har modtaget, er der ikke tegn på, at man som faglært VVS’er ønsker, at autoriseret asbestsanering bliver en del af dagligdagen. Vores medlemmer er uddannede til VVS-faget – som de holder af og er gode til. Tilsvarende bør nedrivning foretages af professionelle virksomheder, der har nedrivning som deres kerneopgave.

I BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET HAR VI derfor et helt andet syn på det lovforslag, som har været i høring. Der er tale om et veritabelt gennembrud på arbejdsmiljøområdet efter årtiers kamp.

Med den nye ordning bliver det et krav, at virksomhederne skal have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale. Det betyder i praksis, at det ikke længere er muligt bare at tage et kursus eller oplære og instruere medarbejderne, og så begynde at udføre asbestsanering.

LÆS OGSÅ: Ny politisk aftale: Arbejdsgivere forpligtes til at give ansatte indsigt i asbestsager

Det er utroligt vigtigt, når man tænker på de mange sager, hvor der er udført mangelfuldt saneringsarbejde. Hvor ansattes helbred er sat på spil.

I de autoriserede virksomheder skal der også være en eller flere fagligt ansvarlige, som bliver personligt godkendt. Det er altså ikke nok i sig selv, at virksomheden har en autorisation. Vi kan med den nye ordning således også være sikre på, at det er medarbejdere med de rette kompetencer, der er involveret i arbejdet.

Med ordningen kommer der også flere sanktionsmuligheder og øget kontrol. Både egenkontrol, øget tilsyn – og mulighed for at fratage virksomheder deres autorisation igen, hvis ikke de lever op til kravene. Virksomheder uden autorisation, der alligevel nedriver asbest, kan således straffes med bøder.

Alt sammen tiltag, der skal forhindre nogle af de meget useriøse virksomheder, vi tidligere har set på det her område.

Der kan godt være, at der er nogle småting, der skal rettes til i udkastet til lovgivning. Det har vi tillid til sker. Men det rykker ikke ved, at det her er en landvinding efter årtiers kamp. I fremtiden vil færre dø på grund af asbest.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR