Her er Arbejdstilsynets tidsplan for indfasning af ny arbejdsmiljølov

20070118-153929-4-1920x1280we
I Arbejdstilsynet arbejdes der på højtryk i øjeblikket med at indfase arbejdsmiljøaftalen. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix
A4 Arbejdsmiljø har fået indsigt i Arbejdstilsynets tidsplan for, hvornår de forskellige elementer i den nye arbejdsmiljølov skal være indfaset.

I Arbejdstilsynet arbejdes der på højtryk i øjeblikket.

Tilsynets direktion og øvrige medarbejdere i Landskronagade i København er travlt optaget med at implementere aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om sidste forår, og som blev vedtaget i Folketinget før jul.

Aftalen har stor indvirkning på Arbejdstilsynets arbejdsopgaver, og der er store ændringer på vej.

Nye tilsynsindsatser er på trapperne, og derudover skal der udvikles en ny risikomodel, som mere præcist skal være med til at udvælge de arbejdspladser, der udtages til tilsyn.

Blot for at nævne to nye elementer, som den største arbejdsmiljøaftale gennem flere år indeholder.

Men selv om de fleste elementer i aftalen trådte i kraft fra årsskiftet, vil der gå en rum tid før, at de kommer ud og leve i virkeligheden.

Mens de nye brancherettede tilsynsindsatser ventes at blive præsenteret i marts, har det nye kompetencepåbud, den nye risikomodel og de nye aftaleforløb mellem virksomheder og Arbejdstilsynet længere udsigter.

Tilsynet forventer at indføre kompetencepåbuddet i april 2021 og risikomodellen i slutningen af 2021.

Store ændringer tager tid

Ifølge arbejdsmiljøforsker Peter Hasle fra Syddansk Universitet er det ikke usædvanligt, at det tager lang tid at implementere store reformer på arbejdsmiljøområdet.

- Det tager som regel noget tid, når der sker store ændringer. Det er fornuftigt at lade det tage den tid, det tager, når man skal implementere en stor aftale, som arbejdsmiljøaftalen jo er, siger Peter Hasle og fortsætter:

- I forhold til kompetencepåbuddet kan de ikke bare indføre det fra den ene dag til den anden. Når de laver aftaler med virksomhederne, skal det foregå på en juridisk og fagligt, holdbar grund. Med hensyn til en ny risikomodel vil tilsynet nok afprøve en ny model i bestemte brancher, inden de folder den ud til hele arbejdsmarkedet.

Den nye arbejdsmiljølov indeholder også en forhøjelse af grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Bøden forhøjes fra 20.000 kroner til 24.600 kroner.

Derudover er der blevet indført skærpede bøder til de virksomheder, som begår alvorlige overtrædelser af reglerne. Virksomhederne vil fremover skulle betale et gebyr for det efterfølgende skærpede tilsyn, når Arbejdstilsynet nedlægger forbud.

De skærpede bøder trådte i kraft 1. januar 2020, mens de forhøjede grundbøder først vil blive indfaset fra 1. september 2021.

FAKTA: Arbejdstilsynets køreplan

 • Ny risikomodel
  En ny risikomodel skal føre til en mere præcis udvælgelse af arbejdspladser, der udtages til tilsyn. Forventes indfaset: Ultimo 2021
 • Nyt it-system med machine learning, der kan hente data fra andre offentlige myndigheder
  Nyt it-system skal inddrage flere parametre og gøre brug for et øget niveau af data og informationer fra de tilsynsførende. Forventes indfaset: Løbende arbejde
 • Aftaleforløb mellem virksomheder og Arbejdstilsynet
  Arbejdspladser, der vil gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet, får mulighed for at indgå aftaleforløb med Arbejdstilsynet. Forventes indfaset: 1. september 2020
 • Kompetencepåbud
  Det nuværende rådgivningspåbud erstattes af kompetencepåbud, hvor virksomheder får mulighed for at anvende egne kompetencer til at løse et arbejdsmiljøproblem. Forventes indfaset: 1. april 2021
 • Koordinerede indsatser
  Arbejdstilsynet skal gennemføre flere koordinerede indsatser sammen med bl.a. arbejdsmarkedets parter og BFA'erne. Forventes indfaset: Sommeren 2020
 • Forhøjelse af grundbøden
  Grundbøden for materielle overtrædelser af arbejdsmiljøloven forhøjes. Forventet indfaset: 1. september 2021
 • Skærpede bøder
  Ved forbud skal virksomhederne betale et gebyr ved et efterfølgende skærpet tilsyn. Forventes indfaset: 1. januar 2020
 • Ny gebyrmodel
  Modellen skal give virksomhederne incitament til ikke alene at løse et arbejdsmiljøproblem, men også at forebygge det. Forventes indfaset: 1. september 2020
 • Nyt design af hjemmeside
  Arbejdstilsynet vil lave en designændring af deres hjemmeside, der skal gøre sitet mere brugervenligt. Ændringen sker også i forlængelse af nedlæggelsen af Videncenter for Arbejdsmiljø (VfA). Designændringerne forventes indfaset: Sommeren 2020
GDPR