Fire forbund: Langt flere virksomheder skal være ejet af medarbejdere

collage_kronik
Her ses de fire afsendere: Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening, Mads Samsing, næstformand i HK Danmark, Mirza Cirkinagic, forbundssekretær i Prosa, og Nanna Højlund, næstformand i FH.
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Landets demokratiske virksomheder kan være en del af svaret på ønsket om øget arbejdsudbud og produktivitet, som politikere ønsker sig. For ny undersøgelse viser, at medejerskab er en gevinst for arbejdsmiljøet. Det giver anledning til, at de fire forbund ønsker at etablere en ny ejermodel, der giver mere medejerskab til medarbejderne.

DER ER BETYDELIGE PRODUKTIVITETSGEVINSTER at hente i øget medarbejdereje. Og nu viser en dugfrisk undersøgelse fra Tænketanken Demokratisk Erhverv, at der også i producent- og forbrugerejede demokratiske virksomheder er bedre arbejdsmiljø på de fleste områder.

LÆS OGSÅ: Ny analyse: Bedre arbejdsmiljø i demokratiske virksomheder

De mange gode danske virksomheder er generelt mere medarbejderorienterede end i mange andre lande. Og den danske model og traditionen med tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalg, medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og fladere organisationsstrukturer er stærkt medvirkende til, at medarbejdere i Danmark i højere grad bliver inddraget og har medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. Det øger videndeling, forbedrer beslutningsgrundlag, medarbejderdrevet innovation og styrker produktivitet, motivation og arbejdsmiljø. Den nye undersøgelse viser, at de demokratiske virksomheder kan have en ekstra fordel i forhold til arbejdsmiljøet. 

Demokratiske rollemodeller

Andelsbevægelsen og kooperativerne er ligesom den danske fagbevægelse bygget på en demokratisk tradition, hvor alle medlemmers stemme har lige stor vægt. De står i dag for omkring 10 procent af omsætningen i det private erhvervsliv og for knap syv procent af beskæftigelsen. Omkring 100.000 af vores medlemmer arbejder i demokratiske virksomheder. Og der er en særlig grund til, at os, der hver dag kæmper for medlemmernes vilkår på arbejdsmarkedet, interesserer os for de demokratiske virksomheder. 

I fagbevægelsen har vi særligt fokus på organisationsformer med vægt på udstrakt medindflydelse, delegeret ansvar og innovation i arbejde. De danske lønmodtagere er produktive og trives godt i flade hierarkier og organisationer, hvor deres specialiserede viden kan komme mest smidigt i spil. Her er de demokratiske virksomheder ofte rollemodeller. 

LÆS OGSÅ: Ny rapport: Indflydelse er en vigtig faktor i arbejdsmiljøet

Demokratiske virksomheder handler også om jobskabelse, langsigtet værdi og det gode arbejdsliv. Undersøgelser viser, at demokratiske virksomheder generelt set har en høj produktivitet, og den nye undersøgelse underbygger, at disse virksomhedstyper formår at forene sund økonomi og gode arbejdsvilkår. De fleste demokratiske virksomheder har overenskomster og organiserede medarbejdere. For de nye typer af virksomheder med større medarbejderejerskab opstår også nye typer af overenskomster, hvilket er glædeligt og en potentiel vej til at styrke den danske model. 

På et enkelt punkt viser undersøgelsen, at arbejdsmiljøet er en anelse ringere i demokratiske virksomheder end i traditionelle virksomheder. Det drejer sig specifikt om tunge løft i service- og salgsarbejde, hvilket vi naturligvis vil følge op på.   

Behov for ny model for medarbejdereje

Vi ønsker produktive virksomheder med en stærk beskæftigelse i hele landet, men mange virksomheder står overfor et generationsskifte. Heldigvis lykkes mange med overgangen til en ny ejer. Men vi risikerer også, at nogle af dem helt lukker, fordi man ikke kan finde en køber. Samtidigt risikerer vi, at udenlandske købere kommer på banen, som enten ikke ønsker eller kender den danske model, eller som flytter arbejdspladser og produktion ud af landet. 

Efterhånden er det veldokumenteret, at medarbejdereje øger produktiviteten i virksomhederne. Det giver jo egentlig god mening: Hvem vil ikke give en ekstra tørn på en arbejdsplads, når man har indflydelse på arbejdet, et godt sammenhold på arbejdspladsen og får del af overskuddet? Her ligger der store muligheder for dansk erhvervsliv, og derfor ønsker vi en model for overdragelse af hele eller dele af virksomheden til trofaste medarbejdere. 

Heldigvis kom erhvervsministerens ekspertarbejdsgruppe om demokratiske virksomheder sidste sommer med en række konkrete anbefalinger, som regeringen har lovet at følge op på. I tråd med anbefalingerne ønsker vi etablering af en ny ejermodel, der efter britisk forbillede giver mulighed for at overdrage en eksisterende virksomhed til medarbejderne. Det centrale i forslaget er, at det skal ske på samme skattemæssige vilkår, som i dag gælder for familieoverdragelse eller ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde.

Fokus på godt arbejdsmiljø

Endelig er der den helt store gruppe af demokratiske virksomheder i Danmark: De forbruger- og producentejede virksomheder. Igen er der tale om demokratiske virksomheder, der ønsker at løfte et samfundsansvar, også når det kommer til gode arbejdsforhold. 

LÆS OGSÅ: Klar sammenhæng mellem stress og sygefravær: Nu kan økonomiske konsekvenser afdækkes

På flere parametre er der mærkbare positive forskelle for vores medlemmers trivsel. Intet sted er det mere tydeligt, end når vi kigger på antallet af langvarigt sygemeldte. Den nye undersøgelse viser, at hvis antallet af personer på sygedagpenge på alle landets virksomheder, havde været på niveau med de demokratiske virksomheder, havde der i løbet af ét år været over 20.000 færre personer på sygedagpenge. Hvis dette skyldes, at man er bedre til at forebygge arbejdsrelateret sygdom, er det oplagt med langt mere fokus på området.

Kræver bedre politiske rammer

Selvom andelsbevægelsen og kooperativer har stor betydning i dansk historie og erhvervsliv, så sakker vi bagud, når det kommer til at skabe nye demokratiske virksomheder.

Det er selvsagt ærgerligt, at vi som samfund går glip af de fordele, der er ved medarbejdereje. For den nye undersøgelse viser samtidig, at demokratiske virksomheder over en bred kam kan noget særligt i forhold til arbejdsmiljø.

Derfor er det en opgave for både fagbevægelsen og politikerne på Christiansborg at udvikle vores erhvervsliv og arbejdsmarked i en retning, der bidrager til bedre trivsel, arbejdsmiljø og produktivitet i samfundet. Vi skal i Danmark stå stærkere sammen om at sikre bedre rammer for både nuværende og fremtidige demokratiske virksomheder til gavn for både arbejdsmiljø, beskæftigelse og produktivitet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR