Fyret af Enhedslisten efter stress-sygemelding: "Voldsomt ubehageligt"

e20220401224322424_org
- Vi har begge udtrykt åbenlys kritik af ledelsens lukkede stil. Derfor ville de af med os, siger Jeppe Rohde. Foto: Sara Gangsted/Akademikerbladet
11. apr. 2022 09.59
- Politiske organisationer skal lære at være ordentlige arbejdsgivere, mener to tidligere ansatte, der nu taler ud om et "giftigt arbejdsmiljø" i Enhedslisten.

På ét år – fra 2020 til 2021 - blev 5 ud af cirka 15 medarbejdere sygemeldt som følge af stress på Enhedslistens landskontor i København.

Det fortæller to tidligere ansatte, Kristian Bruun og Jeppe Rohde, der blev fyret i det, de kalder for et ”uskønt forløb”, som medførte både en stress-sygemelding og adskillige psykologsamtaler.

Det skriver Akademikerbladet.

Arbejdspladsen var præget af ”et giftigt arbejdsmiljø præget af stress-sygemeldinger, dårlig ledelse og manglende kompetenceudvikling”, fortæller de. Årsagen var bl.a. manglende inddragelse af medarbejderne, mener Kristian Bruun.

- Der blev ikke afholdt MUS i de to år, jeg har været ansat, og i vores APV meldte mange ind, at de ikke følte, de havde tid til efteruddannelse. Vi blev heller ikke fortalt, hvad mødet, hvor vi blev fyret, handlede om, eller hvem der ville deltage i det, siger Kristian Bruun.

LÆS OGSÅ: Virksomheder får hjælpende hånd i kampen mod stress

En dygtig politisk organisation er ikke automatisk god til personaleledelse, supplerer Jeppe Rohde, der i seks år stod for kampagner og kommunikation i partiorganisationen.

- Det er ikke kønt, at der internt er problemer med alt det, som vores faglige kammerater kæmper for at ændre ude i verden, siger han.

Erkender dårligt arbejdsmiljø

Enhedslisten genkender ikke store dele af Jeppe Rohdes og Kristians Bruuns kritik, men anerkender, at der har været problemer med arbejdsmiljøet. Store dele af problemerne er der imidlertid rettet op på nu, skriver Lasse Olsen, der er medlem af partiets forretningsudvalg, i en mail til Akademikerbladet .

- Det er helt rigtigt, at arbejdsmiljøet på Enhedslistens Landskontor ikke var godt nok. Det var derfor, at vi indsatte en midlertidig daglig ledelse, der både søgte at rette op på akutte udfordringer og undersøge og kortlægge, hvordan en fremtidig ny struktur for kontoret kunne se ud, så den kunne understøtte et godt arbejdsmiljø, skriver han.

LÆS OGSÅ: Nyt ’provokerende’ studie: Stress handler OGSÅ om måden, vi tænker på

Jeppe Rohde og Kristian Bruun blev i september 2021 fyret fra Enhedslistens landskontor i København. I den forbindelse afviste de at skrive under på en såkaldt fortrolighedsbestemmelse, der ville have betydet, at hverken de eller Enhedslisten efterfølgende måtte udtale sig om sagen.

Konflikten optrappedes, og der kom et punkt, hvor jeg måtte sygemelde mig med stress. Det er min oplevelse, at også sygemeldingen blev opfattet som en krigserklæring
Jeppe Rohde, tidligere ansat, Enhedslisten

Klausulen blev indsat af Enhedslistens arbejdsgiverorganisation, Kooperationen, men fjernet da ledelsen blev opmærksom på formuleringen, og Kooperationen beklagede.

Hvis der skal være nogen som helst læring i et forløb, der for de to har været ”voldsomt ubehageligt”, så er en mundkurv det sidste, der er brug for, mener Kristian Bruun.

- Ud over at det er vigtigt for min egen heling og mit videre arbejdsliv, så er vi også nødt til at kunne tale om, hvordan politiske organisationer lærer at blive ordentlige arbejdsgivere, siger han.

Stress, krænkelser og mobning

På Enhedslistens landskontor i København var der i årene 2020-2021 flere udskiftninger på ledelsesgangen. Først forsvandt en vellidt sekretariatschef, som blev udroteret efter 10 år, og en ny kom til. I den periode, kom Arbejdstilsynet på tilsyn og noterede sig ifølge TV2, at medarbejderne oplevede krænkende handlinger og mobning, og at op imod halvdelen havde følt sig stressede.

- Det tog vi selvfølgelig alvorligt, og derfor var vi også glade for, at Arbejdstilsynet vurderede, at de tiltag den midlertidige ledelse foretog var rigtige, hvorfor de ikke fandt grundlag for at give arbejdspladsen et påbud, skriver Enhedslistens Lasse Olsen til Akademikerbladet om besøget.

Jeg har været arbejdsmiljørepræsentant, og Kristian har været tillidsrepræsentant-suppleant. Vi har begge udtrykt åbenlys kritik af ledelsens lukkede stil. Det blev taget meget ilde op
Jeppe Rohde, tidligere ansat, Enhedslisten

Enhedslisten hyrede blandet andet en eksternt arbejdsmiljørådgiver til at rådgive i processen og for at rette op på problemerne.

- De tog livtag med en række af de problemer, der var. Det drejede sig bl.a. om at skabe klarhed om arbejds- og beslutningsgange, ligesom beslutninger vedrørende det daglige arbejde, skriver Lasse Olsen.

Efter ni måneder konstituerede partiorganisationen de to hovedbestyrelsesmedlemmer Mathilde Vinther og Lisbeth Torfing som interim sekretariatsledelse.

LÆS OGSÅ: Stress-epidemien hærger - indfør firedages arbejdsuge nu!

Lisbeth Torfing bor i Jylland og satte kun sjældent sine ben i kontoret i Studiestræde, og Mathilde Vinther fungerede som daglig leder af sekretariatet. De to fik til opgave at finde en ny sekretariatsleder.

Det er Jeppe Rohdes klare oplevelse, at ledelsen ville af med både ham og Kristian Bruun.

- Jeg har været arbejdsmiljørepræsentant, og Kristian har været tillidsrepræsentant-suppleant. Vi har begge udtrykt åbenlys kritik af ledelsens lukkede stil. Det blev taget meget ilde op, siger han.

Faglighed blev tromlet

Jeppe Rohde oplevede, at hans faglighed blev tromlet. Han fortæller, at han blev bedt om at droppe konkrete opgaver af ledelsen, og at der blev sat et bestemt antal timer på opgaven, der ud fra en faglig vurdering ikke gav mening for ham.

Han følte sig ikke inddraget i beslutningen om, hvilke opgaver der skulle prioriteres hvordan. Og på et tidspunkt fik han en skriftlig advarsel, som efter hans vurdering kun handlede om småting, der nemt kunne rettes op på.

- Konflikten optrappedes, og der kom et punkt, hvor jeg måtte sygemelde mig med stress. Det er min oplevelse, at også sygemeldingen blev opfattet som en krigserklæring. Og jeg blev da også fyret, før jeg endnu var kommet tilbage i jobbet på fuld tid, forklarer Jeppe Rohde.

LÆS OGSÅ: Nyt kodeks skal afbøde alvorlig stresskultur på Christiansborg

Enhedslistens Lasse Olsen har svært ved at genkende billedet og er "meget ærgerlig over, at det er den opfattelse, Jeppe har". Ifølge ham har medarbejderne på landskontoret bedre beskyttelse af medarbejderrepræsentanter i overenskomsten, end det er normen.

- Det er aldrig nogensinde sjovt at skulle sige farvel til medarbejdere, og det er bestemt ikke noget, vi ønsker os at skulle gøre. Og vi kunne selvfølgelig aldrig nogensinde finde på at afskedige medarbejdere, blot fordi de er kritiske over for ledelsen, skriver han til Akademikerbladet.

DM repræsenterede Jeppe Rohde og Kristian Bruun i forbindelse med afskedigelsen, og der blev indgået et forlig i sagen. Her fastslår parterne, at arbejdsgiver opfatter opsigelserne som saglige, mens DM opfatter dem som usaglige. De to fik tildelt kompensation efter Funktionærlovens paragraf 2B, som bliver givet i tilfælde af urimelig opsigelse.