Evaluering blotlægger positive effekter af arbejdsmiljøindsats i kriminalforsorgen og på skoleområdet

20220712-214639-L-1920x1280we
Arbejdstilsynets brancherettede indsats med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i kriminalforsorgen og skoleområdet viser lovende takter, konkluderer en evaluering af projektet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Arbejdstilsynets brancherettede indsats med et særligt fokus på det psykosociale arbejdsmiljø i kriminalforsorgen og på skoleområdet viser lovende takter, konkluderer ny evalueringsrapport.

Arbejdstilsynet har i perioden 2020-2022 gennemført en række brancherettede indsater med et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i kriminalforsorgen og på folkeskolerne.

Og nu får pilotudrulningen af den brancherettede indsats, der blandt andet har til formål at motivere virksomheder til at igangsætte tiltag inden for det psykosociale arbejdsmiljø og opnå et bedre internt samarbejde om arbejdsmiljøarbejdet, rosende ord med på vejen i en evalueringsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

I NFA's evaluering, der er udført på baggrund af fem cases fordelt på henholdsvis to områdekontorer fra kriminalforsorgen og tre kommunale forvaltninger på folkeskoleområdet, lyder det således, at fire ud af de fem cases i undersøgelsen oplevede en forbedring af deres arbejdsmiljøarbejde efter indsatsen fra Arbejdstilsynet. 

Mens det i rapporten ligeledes påpeges, at alle fem medvirkende cases havde udført eller planlagde arbejdsmiljøtiltag, som helt eller delvist kunne tilskrives deltagelsen i den brancherettede indsats.

GDPR