Indsats der virker: 4 ting har forbedret arbejdsmiljøet i Randers Arrest

AMP2020_RANDERSARREST1
Personalegruppen i Randers Arrest under et møde. Foto: Arbejdsmiljørådet/pressefoto
7. sep. 2020 13.50
Randers Arrest havde store problemer med samarbejdsvanskeligheder og mobning i personalegruppen. Nu er situationen en anden takket være en målrettet indsats med at forbedre arbejdsmiljøet, der kan aflæses på sygefraværet.

Artiklen blev udgivet første gang den 24. april 2020. Den genudgives i anledning af dagen for offentliggørelsen af vinderne.

Færre fængselsbetjente til at tage sig af stadig flere indsatte, sætter sit præg på arbejdsmiljøet i de danske fængsler og arresthuse.

Randers Arrest er dog et lyspunkt.

I den østjyske arrest har man på blot få år formået at ændre mistrivsel og mobning blandt personalet og et anstrengt forhold mellem ledelsen og medarbejderne til det bedre.

LÆS OGSÅ: 2019 var et rædselsår for landets fængselsbetjente: Fanger opfordrer hinanden til at skyde betjente

Uklarheder om arbejdsopgaver førte til splid og mobning mellem fængselsbetjente og de civile medarbejdere i arresthuset, der i april 2018 fik et påbud fra Arbejdstilsynet om at rette op på det psykiske arbejdsmiljø.

Nu er situationen en ganske anden, forklarer enhedschef i Randers Arrest, Michael Kjær Sørensen.

- Personalet mente i 2018, at der var for mange opgaver, og at arbejdsopgaverne ikke var beskrevet tilstrækkeligt. Det gav en vis frustration i medarbejdergruppen, og de begyndte at ’bide’ af hinanden. De efterspurgte også en mere synlig ledelsesstil, hvor man mærkede, at lederne faktisk gerne ville dem, forklarer Michael Kjær Sørensen til A4 Arbejdsmiljø.

Fjernede opgaver, der førte til konflikt

Michael Kjær Sørensen blev sat til at rydde op i det betændte arbejdsmiljø, da han i august 2018 blev enhedschef i arresten.

- Jeg tog fat i de tillidsvalgte og begyndte at drøfte kerneopgaven og arbejdsprocesserne ned i mindste detalje, fra vi siger godmorgen, og til vi siger godnat til de indsatte. Vi kiggede på, om der var nogle opgaver, vi kunne justere eller fjerne for at give mere tid til hver enkelt medarbejder, fortæller enhedschefen.

Man fjernede blandt andet en ordning, hvor pårørende kunne tage vakuumpakket mad ind til de indsatte. Ordningen havde været genstand for konflikter mellem de pårørende og fængselsbetjentene, da der var uenighed om definitionen af vakuumpakket mad.

Nu er der tid til, at kollegerne kan sidde og spise kage sammen i pauserne, hvor de kan snakke om andet end problemer
Michael Kjær Sørensen, enhedschef, Randers Arrest

Situationen var den, at maden skulle være vakuumpakket af hensyn til sikkerheden, men da familierne begyndte at troppe op med mad fra McDonald’s og hjemmelavet mad, satte personalet foden ned.

- Det gav bare en enormt dårlig stemning inden et besøg, at de pårørende syntes, at fængselsbetjentene var nogle idioter. Nu køber de indsatte i stedet kage hos arrestens købmand inden et besøg, og dermed undgår vi også at få noget ind udefra. Det har været med til at mindske risikoen for indsmugling og andet, siger Michael Kjær Sørensen.

Randers Arrest

  • Randers Arrest er et kategori 2-arresthus, hvilket betyder, at det har et særligt højt sikkerhedsniveau.
  • Arresten modtager hovedsageligt indsatte i varetægt, men har til tider også indsatte, der afsoner fængselsdomme.
  • Der er 43 pladser i Randers Arrest.

Enhedschefen uddyber:

- Det bar frugt, da vi begyndte at konkretisere og præcisere arbejdsopgaverne, så alle præcist vidste, hvad de skulle. Det har alt i alt ført til bedre trivsel blandt medarbejderne. Nu er der tid til, at kollegerne kan sidde og spise kage sammen i pauserne, hvor de kan snakke om andet end problemer. Der er bare en anden stemning nu. Man kan sidde og have almindelige samtaler med sine kolleger, uden at der er stress på, forklarer Michael Kjær Sørensen.

Mindre sygefravær

Resultatet af arbejdsmiljøindsatsen kan aflæses direkte på sygefraværet. Alene fra 2018 til 2019 er kortidssygefraværet faldet med over en tredjedel fra 5,7 sygedage pr. medarbejder til 3,6 pr. medarbejder.

LÆS OGSÅ: Kortere lunte: Ingen kærestebesøg går ud over betjente

På grund af indsatsen er Randers Arrest indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien 'Psykisk Arbejdsmiljø'. Prisen uddeles af Arbejdsmiljørådet 8. september i DGI-Byen i København.

Formanden for Arbejdsmiljørådet, Cristina Lage, udtaler i en pressemeddelelse:

- Randers Arrest har på under to år formået at vende en negativ udvikling med mobning på arbejdspladsen. Det er meget inspirerende at se, at man kan nå så langt med en målrettet strategi og opnå højere trivsel og lavere sygefravær, når ledelse og medarbejdere arbejder sammen om at løse problemerne på arbejdspladsen.

A4 Arbejdsmiljø kan i dag fortælle, at der i perioden 2016-19 er sket en eksplosiv stigning i påbud fra Arbejdstilsynet til landets fængsler og arresthuse.

Påbuddene handler især om vold og trusler om vold og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

4 forhold, der har ændret arbejdsmiljøet i Randers Arrest

  • Arbejdsopgaverne for alle medarbejdere er blevet præciseret og konkretiseret.
  • Personalet har en mere ensartet tilgang til de indsatte. Førhen kunne de indsatte spille medarbejdere ud mod hinanden, fordi medarbejderne havde forskellige tilgange til dem.
  • De tillidsvalgte og ledelsen er blevet bedre til at tale om problemerne.
  • På grund af det bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere kan der træffes hurtigere beslutninger, så ting, der ikke virker, hurtigt kan blive lavet om.