Kommune slår fast: Disse arbejdsmiljøproblemer behandles ikke af whistleblowerordning

kasper.fuhr.christensen
Byrådsmedlem i Randers Kommune Kasper Fuhr Christensen har stillet spørgsmål om, hvilke forhold den nye whistleblowerordning behandler. Foto: Pressefoto/Randers Kommune
Whistleblowerordning i Randers Kommune behandler kun grove anmeldelser om dårligt arbejdsmiljø, fremgår det af et svar fra forvaltningen.

Seksuel chikane, ja. Men samarbejdsproblemer, nej.

Randers Kommune slår nu fast, hvilke arbejdsmiljøproblemer der vil blive behandlet af kommunens nye whistleblowerordning.

Ordningen, hvor medarbejdere anonymt kan indberette ulovlige eller kritisable forhold på arbejdspladsen, harr siden 17. december 2021 været lovpligtig på alle offentlige arbejdspladser.

I et svar til byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten skriver borgmesterforvaltningen, at whistleblowerordningen udelukkende behandler indberettede forhold, der har offentlig interesse, er strafbare, bryder lovgivnings-, forvaltningsretlige principper eller interne retningslinjer herunder seksuel chikane og grove personrelaterede konflikter.

Ingen bagatelagtige henvendelser

Grove arbejdsmiljøproblemer som seksuel chikane behandles altså af whistleblowerordningen. Men andre problemer som sygefravær, samarbejdsvanskeligheder eller lønforhold vil blive henvist til en leder, HR eller tillidsrepræsentant, oplyser Randers Kommune.

I Justitsministeriets vejledning til whistleblowerordninger karakteriseres sådanne henvendelser som "oplysninger af bagatelagtig karakter". 

Folketinget vedtog den danske implementering af EU's Whistleblowerdirektiv i juni 2021.

Den forpligter alle arbejdsgivere med mere end 50 ansatte til at oprette en whistleblowerordning. Ordningerne skal være fuldt implementeret fra den 17. december 2023.

Ytringsfrihed på dagsorden i Folketinget

Tirsdag var offentligt ansattes ytringsfrihed på dagsordenen på et samråd i Folketingets retsudvalg, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) deltog. Her fortalte ministeren, at man efter sommerferien vil indkalde til forhandlinger om emnet.

SF's Karina Lorentzen fremsatte i fjor et beslutningsforslag i Folketinget om at lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed. Forslaget skal diskuteres i de kommende forhandlinger, understegede Nick Hækkerup på samrådet.

- Offentligt ansatte skal være trygge og ved at ytre sig offentligt. Jeg vil gerne understrege, at jeg er oprigtig optaget af, at offentligt ansatte benytter sig af deres ytringsfrihed, sagde han ifølge fagbladet Folkeskolen.

GDPR