7 tiltag skal hindre smittefare fra udenlandsk arbejdskraft: Arbejdsgivere og brancher får stort ansvar

20200319-155703-L-1920x1280we
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
TEMA: Corona i Danmark
Regeringen har præsenteret syv initiativer, der skal mindske smittefaren fra vandrende arbejdstagere fra udlandet. Minister lægger op til en offensiv teststrategi og et brancherettet samarbejde.

Virksomheder skal have bedre styr på, om de såkaldte vandrende arbejdstagere tager coronasmitte med sig ind og ud af Danmark.

Sådan lyder meldingen fredag fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

LÆS OGSÅ: FH og DA: Nedsæt en taskforce, der skal hjælpe myndighederne med retningslinjer

Han lægger derfor syv initiativer frem, som skal forbedre arbejdsmiljøet i virksomheder og mindske risikoen for, at vandrende arbejdstagere medbringer coronasmitte, når de pendler til og fra Danmark i forbindelse med arbejde.

- Det her skal ses som et udtryk for rettidig omhu, siger Peter Hummelgaard.

- I takt med at vi langsomt, forsigtigt og kontrolleret begynder at genåbne Danmark, gør det også, at vi skal være ekstra forsigtige og opmærksomme på potentielle kæder af smitte, der kan komme ind udefra, siger han.

Lægger op til branchesamarbejde

Et af initiativerne er et branchesamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen skal finde løsninger for de enkelte brancher. For eksempel i fødevarebranchen, hvor en stor del af de vandrende arbejdstagere er i beskæftigelse.

Peter Hummelgaard peger på, at der er forskel på, hvor meget de enkelte brancher har gjort for at få et godt arbejdsmiljø.

- Vi vil have nogle differentierede løsninger. Samtidig med at der selvfølgelig vil være mere vejledning og mere kontrol fra myndighederne, som i sidste ende med epidemiloven i hånden kan uddele påbud om, at folk skal gå i karantæne, siger han.

Alle arbejdsgivere skal have styr på arbejdsmiljøet, sådan at coronasmitte udefra kan undgås, siger beskæftigelsesministeren.

- Vi gør det klart, at alle arbejdsgivere har et ansvar. Og at ingen skal gå utrygge på arbejde, af frygt for at den kollega, de arbejder ved siden af, har kunnet bære noget smitte ind på arbejdspladsen.

Nogle af de øvrige initiativer er mere kontrol og en mere offensiv teststrategi ved eksempelvis grænserne.

Det skal for eksempel gælde sundhedspersonale, der er bosat i udlandet, så de ikke smitter sårbare grupper på plejehjem i Danmark.

Støtteparti tilfreds

I Enhedslisten er man tilfredse med regeringens udmelding. Arbejdsmiljøordfører Christian Juhl udtaler:

- Jeg er ganske tilfreds med, at regeringen har lyttet til vores råd. Det betyder, at de har fokuseret indsatsen på arbejdspladserne som det vigtigste og ikke lægger op til at gå karantæne-amok ved grænsen.

- Den vigtigste indsats skal foregå på arbejdspladsen. Det er virksomhedernes ansvar at minimere smitterisikoen på det sted, hvor vi opholder os længst og tættest hver dag, nemlig arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal instruere, sikre ordentlige velfærdsforhold, høj hygiejne, afstand og organisere arbejdet, så arbejdet kan foregå sundhedsmæssig forsvarligt. Og så skal de inddrage arbejdsmiljørepræsentanten. Det er klogt at lade parterne i de forskellige brancher komme med forslag til løsning af opgaven, siger Christian Juhl.

Inden coronakrisen var der anslået omkring 46.000 borgere fra EU-lande, som var ansat hos danske arbejdsgivere, og som havde fast bopæl i udlandet.

Af de 46.000 personer kom omkring 15.000 fra Sverige og Tyskland.

Hvis initiativerne til at undgå smittespredning mod forventning ikke bærer frugt, er regeringen klar til at lovgive, så der kan komme et krav om selvisolation i 14 dage for alle indrejsende, uanset hvilken nationalitet de har.

Regeringens 7 initiativer

Regeringen sætter derfor ind med syv initiativer:

1. Det er virksomhedernes ansvar, at der er styr på arbejdsmiljøet, og der er taget de nødvendige foranstaltninger i relation til COVID-19. Derfor iværksættes et branchesamarbejde, hvor arbejdsmarkedets parter i samarbejde med regeringen kan finde branchespecifikke løsninger. Det gælder eksempelvis fødevarebranchen, der beskæftiger en stor del vandrende arbejdstagere.

2. Mere kontrol kan sende flere i selvisolation. Epidemiloven giver mulighed for, når øvrige muligheder er udtømte, at give påbud om selvisolation, hvis en specifik person har været i et område med udbredt smitte før indrejsen. Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og om nødvendigt politiet vil være opmærksomme på at anvende reglerne, så denne mulighed udnyttes til fulde.

3. Så snart det er praktisk/teknisk muligt, iværksættes en offensiv teststrategi fx ved grænserne. Den testkapacitet, der vil være til rådighed til testning af vandrende arbejdstagere, prioriteres i første omgang til sundhedsfagligt personale bosat i udlandet, der arbejder i Danmark, så vi undgår, at der overføres smitte til særligt sårbare grupper på fx danske plejehjem.

4. Arbejdstilsynet igangsætter et målrettet tilsyn mod smitte fra Corona ude på arbejdspladserne. Her vejledes de mest relevante brancher, herunder særligt byggeriet. Arbejdstilsynet skrider ind med påbud når nødvendigt.

5. Der nedsættes en hurtigt arbejdende taskforce med deltagelse af arbejdsmarkedets parter med fokus på coronasmitte og med særligt fokus på brancher med vandrende arbejdskraft og evt. deres boligforhold. Denne skal meget hurtigt komme med anbefalinger til styrkelse af sikkerhed og hindring af smitte i de konkrete brancher. Styrelsen for Patientsikkerhed bakker op om, at der udarbejdes vejledninger om håndtering af smitte udefra målrettet vandrende arbejdstagere i regi af en sådan taskforce.

6. Regeringen følger smittesituationen i pendlerregionerne tæt og er klar til at skride hurtigt ind, hvis den udvikler sig i negativ retning.

7. Hvis ikke brancherne får styr på arbejdsmiljø og smittefare udefra, er regeringen klar til at lovgive, så der iværksættes et krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende uanset nationalitet.

/ritzau/

GDPR