Tanja Nielsen:
Derfor er jeg den rette sektorformand for Social- og Sundhed

Tanja_FOA_
Foto: Privat
25. nov. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Social- og Sundhedssektoren i FOA er på vej; men ikke i mål. Derfor kandiderer jeg til posten som central sektorformand for Social- og Sundhedssektoren – og valget afgøres ved et årsmøde den 6. december 2022.

NÅR JEG SOM VESTJYDE opstiller til en post i København, så er det fordi, jeg mener det, og fordi jeg har ambitioner på sektorens vegne og tror på, at jeg er den rette til at overtage stafetten efter Torben Hollmann.

LÆS OGSÅ: To kandidater til at afløse Torben K. Hollmann som sektorformand i FOA

Ved inddragelse af de lokale sektorformænd, og den centrale sektorbestyrelse, vil vi kunne gå de rigtige veje og sætte de rigtige dagsordener. Følgende punkter vil stå øverst på min dagsorden: 

Ældreloven

Der er sat store dagsordener fra Social- og Sundhedssektoren, som vi skal have fulgt op på. Arbejdet med en ny ældrelov, som viser vejen for fremtidens ældreområde. 

Det er et vigtigt arbejde, da mange af Social- og Sundhedssektorens medlemmer arbejder på ældreområdet. Det er afgørende, at den enkelte medarbejder har mulighed for at bruge sin faglighed, visitere ydelsen ud fra fagligheden og samtalen med borgeren, så det bliver mere borger og mindre bureaukrati. Det er vigtigt, at det er borgerens hverdag, der er i fokus, krydret med medarbejderens faglighed. En mulighed for at medarbejderen kan vende sig i døren, kigge på fru Hansen og sige: ”Vi ses i morgen”. 

LÆS OGSÅ: Sektorformand stopper efter ni år: Nu skal jeg hjem

Det giver værdighed både for borgeren og medarbejderen. Men det sikrer også en større anvendelse af de faglige kompetencer. Dette arbejdsområde er igangsat, men blev afbrudt af folketingsvalget. Derfor skal arbejdet med ældreloven følges op. 

Nytænkning af sundhedsvæsenet

Der er ingen tvivl om, at vores regionale sundhedsvæsen er under pres. Derfor er det også godt, at der er sat et arbejde i gang med gennemgang, omorganisering og ja, måske en hel nytænkning af vores sundhedsvæsen. Det arbejde er placeret i 'Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet'. 

Vi skal sikre at vilkårene for medarbejderne på FOAs område er så gode, at vi både kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere ind til faget
Tanja Nielsen, kandidat til  sektorformand for Social- og sundhedssektoren, FOA

Men det er ikke nok for mig. Jeg synes, vi skal lære af den måde, vi arbejder med ældreområdet på. Gennem to ældretopmøder udsprang arbejdet med ældreloven. Det gode ved denne arbejdsmetode er, at ændringerne kommer fra det personale, der er tættest på patienten/fra dem der kender hverdagen - nemlig personalet. En vision kunne være, at der udarbejdes et regionalt topmøde for sundhedsvæsenet. 

Psykiatrien

Der er lagt gode skinner ud til psykiatrien. Det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen viser retningen. Men det er som om, at politikerne mistede modet lidt, da planen skulle effektueres. 

Det vil jeg følge op på og 'bide' politikerne og ministrene i haserne, så de ikke glemmer vores medborgere, der har det sværest i samfundet. 

Sæt fagligheden fri

Inflationskrisen har virkelig bidt sig fast og den påvirker hver eneste dag medlemmerne i FOA.

LÆS OGSÅ: Mona Striib: Uden politiske lønkroner kan jeg ikke sikre et 'ja' ved OK24

Jeg vil som formand kunne bruge min erfaring, overblik og ro. Man vil opleve, at jeg vil gå efter et stærkt fællesskab til fordel for medlemmerne. Vi skal sikre at vilkårene for medarbejderne på FOAs område er så gode, at vi både kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere ind til faget.

Hvem er jeg?

Jeg er 48 år, bosiddende i Holstebro og har 2 voksne børn. 

Min karriere startede som ufaglært i 1993. Her fandt jeg hurtigt ud af, at det var denne vej, jeg ville med mit fremtidige arbejdsliv. Jeg tog uddannelse via 'trappestigen', først til social- og sundhedshjælper og lige efter til social- og sundhedsassistent. 

Det har altid ligget i mit DNA at søge indflydelse. Derfor blev jeg også hurtigt valgt som TR og ind i de lokale bestyrelser i FOA efter endt uddannelse midt i 90’erne. 

I 2012 blev jeg valgt som næstformand i Social- og Sundhedssektoren, og siden 2016 har jeg siddet som formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA Midt- og Vestjylland.

På anden kongresperiode sidder jeg i FOAs centrale sektorbestyrelse, og har ligeledes en plads i FOAs hovedbestyrelse og forhandlingsudvalg.

Jeg er meget optaget af uddannelse og mulige karriereveje for vores medlemmer. Derfor har uddannelse og karriereveje været en mærkesag for mig igennem hele min karriere. Landsarbejdet i FEVU (Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser) og SKILLS følger godt op på det.  

SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

Mød kandidaterne

Medlemmerne kan møde kandidaterne ved i alt fem valgmøder:

9. nov. Region Sjælland (FOA Vestsjælland, afd. Slagelse) 
14. nov. Region Syd (FOA Odense) 
22. nov. Region Hovedstaden (FOA Forbund) 
29. nov. Region Midt (FOA Midtjylland, Viborg afd.) 
30. nov. Region Nord (FOA Nordjylland, Aalborg)

Møderne bliver afholdt som fyraftensmøder fra klokken 17.00 - ca. 19.00.
Det vil også være muligt at deltage via Teams.

Kilde: Foa.dk

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].