Dansk Sygeplejeråd: Ny teknologi kan give mere tid og kvalitet – hvis det gøres ordentligt

Dorthe_Boe_Danbj__rg_Anden_n__stforkvinde_Dansk_Sygeplejer__d_Pressefoto_Dansk_Sygeplejer__d_1920px_tre_to
Foto: Dansk Sygeplejeråd
8. sep. 2023 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Sygeplejersker vil altid gerne udvikle sig. Når det gælder nye teknologier, skal flere ting være på plads: Det må aldrig blive på bekostning af den faglige kvalitet, og der skal sikres ordentlig inddragelse, implementering og kompetenceudvikling.

DET ER INGEN HEMMELIGHED, at personalemanglen i sundhedsvæsenet koster. Det store arbejdspres slider på medarbejderne, og fagligheden bliver sat under pres. Samtidig rammer det patienterne i form af længere ventetider og dårligere patientsikkerhed. 

Der er helt åbenlyst brug for løsninger på manglen på sygeplejersker, og ny teknologi hører til på viften af løsningsmuligheder. 

Ingen tvivl om, at potentialet er stort, og der er mange eksempler på, at nye teknologier og kunstig intelligens allerede og i stigende grad ændrer arbejdsgangene i sundhedsvæsenet.

LÆS OGSÅ: Akutafdeling har knækket koden til det fleksible arbejdsliv

Det gælder for eksempel kunstig intelligens, hvor computere kan analysere patientdata og symptomer for at hjælpe læger med at stille mere nøjagtige diagnoser og udvikle behandlingsplaner. Det bruger man eksempelvis i behandlingsforløb for patienter med tarmkræft på Sjællands Universitetshospital i Køge, hvor det har givet færre komplikationer, kortere indlæggelser og reduceret risiko for genindlæggelser. Det er altså både en gevinst for patienterne, og det sparer tid for sygeplejerskerne.
 
Kunstig intelligens kan også bruges til at overvåge og administrere medicin til patienter, herunder identificere potentielle medicininteraktioner og give påmindelser til patienter om at tage deres medicin. Et andet område er overvågning af patienterne, hvor kunstig intelligens kan bruges til at identificere ændringer i patienters tilstand, så forværring og komplikationer kan forebygges.  

Teknologier kan også styrke arbejdsmiljøet

Det kritiske spørgsmål er, hvordan vi sikrer, at teknologiske løsninger er fordelagtige. For eksempel ved at frigøre tid og forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår, men uden at vi går på kompromis med den sygeplejefaglige kvalitet. 

Dosisdispensering er et eksempel på en teknologisk løsning, der både styrker arbejdsmiljøet, patientsikkerheden og frigiver tid. Ifølge en analyse fra Dansk Sygeplejeråd oplever næsten 60 procent af de kommunalt ansatte gener eller smerter ved arbejdet med blisterpakket medicin. Ifølge KL's beregninger kan dosisdispensering frigøre 900 årsværk i kommunerne, og samtidig styrker det patientsikkerheden. 

LÆS OGSÅ: Sundhedsfaglige organisationer i fælles opråb: Navnebeskyttelse kan ikke vente

Ny teknologi kan medvirke til at styrke sikkerheden og trygheden i arbejdet, men det kan også virke modsat. Med de elektroniske patientjournaler og udviklingen på internettet, er private oplysninger om de ansatte ikke mange klik væk. Knapt hver tredje sygeplejerske er bange for, at de eller deres familie kan blive opsøgt i fritiden, viser tal fra Dansk Sygeplejeråd. Lige nu har vi derfor behov for en effektiv teknisk løsning, som muliggør pseudonymisering af sundhedsprofessionelles fulde navne i patientjournaler. 

Inddragelse, implementering og kompetenceudvikling er afgørende

Potentialet for de nye teknologier afhænger af, hvor klogt de bliver udvalgt og implementeret. 

Det er ingen hemmelighed, at nye teknologiske løsninger også kan skabe stor frustration, fordi de besværliggør arbejdsgange og giver en oplevelse af tab af mening i arbejdet. Derfor skal implementering og kompetenceudvikling prioriteres på lige fod med indkøb af ny teknologi.  

Det personlige møde med borgeren eller patienten og det relationelle omsorgsarbejde er et centralt element i sygeplejerskers arbejde. Derfor skal det være en faglig vurdering, som danner grundlag for nye digitale løsninger i sundhedsvæsenet. Og netop derfor er det afgørende, at sygeplejerskerne inddrages i både udviklingen og implementeringen af ny teknologi. Sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle har et indgående kendskab til den kliniske praksis, nye teknologier skal anvendes i, og de kan derfor være med til at sikre, at en ny teknologi giver mening at anvende og får værdi for patienterne.

LÆS OGSÅ: SUH's svar på personalemangel er at skabe "mulighedernes hospital"

Derudover er det vigtigt, at vi som faggruppe medvirker i vurderingen af, om en digital løsning giver værdi i det sygeplejefaglige arbejde, og vi skal klædes tilstrækkeligt på til at kunne håndtere nye digitale systemer og redskaber. Med teknologiforståelse kan sygeplejersker forholde sig til teknologierne i de konkrete situationer, de anvendes i, hvilket er væsentligt for at imødekomme den enkelte patients behov – ikke alle patienter er ens. 

Det er alt sammen forudsætninger, hvis medarbejderne skal kunne tage nye teknologier til sig og dermed også indfri dets fordele og potentialer til gavn for borgerne og patienterne.

Debatserie om kunstig intelligens og arbejdsmiljø

Oplæg til debat: 

Digitale redskaber som for eksempel kunstig intelligens og overvågningsværktøjer er i gang med at revolutionere arbejdsmarkedet og åbner for mange nye muligheder.  Vi har hørt om smidigere arbejdsgange og administrative medarbejdere, der kan arbejde mere effektivt. Men vi har også hørt om medarbejdere, der føler sig overvåget og undertrykt.

I denne debatserie vil vi sætte fokus på, hvilke fordele og ulemper digitale værktøjer kan skabe for arbejdsmiljøet, samt hvilke regler og metoder der skal tages i brug for at sikre, at de digitale værktøjer forbliver et hjælpemiddel og ikke middel til et dårligt arbejdsmiljø. 

Deltagere: 

- Kommunernes Landsforening (KL)
- Dansk Sygeplejeråd
- HK Danmark 
- Dansk Industri 
- Djøf 
- IDA
- Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA) 

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].