Faggruppe har næststørst lønefterslæb, men får ikke én krone i trepart: "Jeg ved sgu ikke lige på stående fod, hvad de skal glæde sig over"

BO9A3120__2___1_
“Jeg har ikke kun kæmpet for, at det ikke skal gøre ondt, Der er ingen tvivl om, at vi har forsøgt at få alle faggrupper i spil. Og det er jo selvfølgelig svært, når regeringen i forvejen har sat sig fast på, hvem det er, der skal have,” siger formand for 3F's Den Offentlige Gruppe om den trepart, der netop har uddelt ekstra lønmidler. Foto: 3F
INTERVIEW: 3F bakker op om treparten om lønløft, selvom renørings- og serviceassistenter, der ligger nederst i lønhierakiet, ikke får noget på grundlønnen denne gang. A4 Overenskomst har spurgt Lydia Callesen, formand for 3F's Den Offentlige Gruppe, hvorfor hun bakker op om aftalen.

Rengørings- og serviceassistenterne er en af grupperne med det absolut størst lønefterslæb. 

Det stod klart, da Lønstrukturkomiteen fremlagde sin rapport i juni.

Men da trepartsaftalen om et lønløft på 6,8 milliarder kroner til offentligt ansatte blev præsenteret i mandags, var der ikke meget lønløft til rengørings- og serviceassistenterne.

Kun det tillæg, som kommer af at være på samme arbejdstidsaftale som andre grupper, der får et vagttillæg, kan nogle af rengørings- og serviceassistenterne se frem til. 

Alligevel bakker Lydia Callesen, der er formand for 3F's Den Offentlige Gruppe, op om aftalen i et interview med A4 Overenskomst. 

Hvad skal dine medlemmer være særligt glade for i aftalen?

“Jeg ved sgu ikke lige på stående fod, hvad de skal glæde sig over. Det tror jeg ikke, jeg lige har et hurtigt svar på,” svarer Lydia Callesen.

Hun fremhæver dog som et positivt element, at modydelserne er hegnet ind, så de kun rammer dem, der får del i pengene. Men rengørings- og serviceassistenterne kan blive ramt på både fleksibilitet og vagtlængde. 

Så har det været et direkte succeskriterium at blive ramt af mindst muligt dårligt? 

“Det har det helt klart været.”

Hvordan tænker du, at dine medlemmer tager imod det, når der er en del andre, der har kæmpet for at få mest muligt godt?

“Jeg har ikke kun kæmpet for, at det ikke skal gøre ondt. Der er ingen tvivl om, at vi har forsøgt at få alle faggrupper i spil. Og det er jo selvfølgelig svært, når regeringen i forvejen har sat sig fast på, hvem det er, der skal have.”

Byttehandlen er det værd

Er det så det værd for dine medlemmer, at de kan få det her tillæg på baggrund af arbejdstidsaftaler i forhold til, at de så også får længere vagter, når de går fra 10- til 12-timers vagter? 

“Det er jo rent faktisk en mulighed allerede i dag at lave noget lokalt på 12-timersvagter. Så det er jo noget, der findes derude i forvejen.”

Så du mener ikke, at det gør den store forskel for dine medlemmer, at de nu kan blive udsat for 12-timer vagter som resultat af den her aftale? 

“Jeg ved ikke, om det gør en forskel. Det vil det helt sikkert gøre for nogle. Sådan er det jo desværre. Men jeg synes, at det, at de får en del af de arbejdstidsbestemte ydelser, er positivt.”

Nederst i lønhierarkiet 

Hvordan forklarer du dine medlemmer, at de ikke får noget på grundlønnen, når nu de ligger i bunden af den lønpyramide, som Lønstrukturkomiteen fremlagde i sommer?

“Jamen, altså det som treparten er gået ud på, det er jo blandt andet rekruttering og fastholdelse. Og så har man jo ikke kigget ind i den anden del, som hænger sammen med den LEU-model, som er beskrevet i lønstrukturrapporten. Og så har jeg selvfølgelig en forventning om, at man også kigger på vores faggrupper ved OK24.”

Skulle du have gjort noget anderledes, da lønstrukturrapporten udkom, for at have vundet befolkningens og politikernes opbakning og dermed sikret dine medlemmers grundløn bedre?

“Hver eneste gang, vi har overenskomstforhandlinger, så arbejder vi jo med grundlønsforbedringer. Det er det, vi altid har brugt vores overenskomstmidler på, når vi har fået noget nede på organisationsbordene. Det er arbejdsmarkedets parter, der prøver at finde ud af, hvordan ting skal håndteres.”

Forventinger til OK24

Nu nævnte du selv OK24. Hvor meget skal dine medlemmer have i lønningsposen ved OK24, for at det vejer op for, at I ikke fik noget i den her omgang?

“Det kan jeg ikke svare på nu. Det er noget, jeg trækker med ind i forhandlingsgruppen. Jeg sætter ikke forventninger allerede nu.”

Har du tænkt dig at bruge argumentet fra Lønsstrukturkomiteen ved overenskomstforhandlingerne?

“Det gør jeg hver evig eneste gang, jeg snakker med arbejdsgiverne.”

Tror du, det bliver nok til OK24?

“Det ved jeg ikke. Det må vi se engang i det nye år.”

GDPR