Budgetter for 2023: Regioner afsætter flere penge til forbedringer af arbejdsmiljøet

20220210-142611-L-1920x1280we
Der skal være flere ansatte på landets sygehuse, og derfor prioriteres fastholdelse og forbedringer af arbejdsmiljøet i regionernes budgetter for 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Danske Regioners førsteprioritet lige nu er at skaffe personale til hospitalerne, og derfor skæres der ned i anlægsbudgetterne til fordel for en større pulje til fastholdelse og arbejdsmiljøforbedringer.

Færre penge til byggeprojekter og flere til fastholdelse og arbejdsmiljøet.

Sådan kan regionernes budgetter for 2023 kort opsummeres.

Dermed sættes flere store anlægsprojekter på sygehusområdet i bero, mens flere kræfter sættes ind på at skaffe flere sygeplejersker og læger til hospitalerne.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

"I regionerne har vi stort fokus på de patienter, der nu og her venter på behandling. Derfor er det vores øverste prioritet at skaffe relevant personale, så vi kan nedbringe ventetiderne for patienterne. Det gælder både presset på blandt andet akutafdelingerne, i psykiatrien og på operationsgangene lige nu – men også udfordringen på den længere bane," siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioner.

Til gengæld har det været nødvendigt med svære prioriteringer i anlægsbudgetterne, siger Anders Kühnau i pressemeddelelsen.

"Priserne stiger, og vi skal udvise ansvarlighed i regionerne. Det kommer konkret til at betyde, at nogle byggerier desværre må udskydes. Det er kun det mest nødvendige, som kan prioriteres," forklarer han.

Læs den samlede oversigt over de fem regioners budgetter her.

GDPR