Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd:
Dansk Sygeplejeråd: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er første skridt i kampen mod nedslidning

_11d1362xw
Næstformand Anni Pilgaard. Foto: Pressefoto/Dansk Sygeplejeråd
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Den nye arbejdsmiljøaftale gør det ikke alene. Først når rammebetingelserne og kompetencer til at sikre et godt arbejdsmiljø er til stede, kan der ske forbedringer, mener Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

NEDSLIDNING FYLDER i den politiske debat. Hvem er nedslidt? Hvad skal det måles på? Det er en væsentlig debat, hvordan vi som samfund tager hånd om de mennesker, der har fået en begrænset arbejdsevne på grund af psykiske og fysiske belastninger i deres arbejde.

Diskussionen om, hvordan vi sikrer et sikkert og sundt arbejdsmiljø og derigennem forebygger, at belastninger i arbejdet gør mennesker uarbejdsdygtige, er imidlertid mindst lige så central.

Der er for ganske nylig indgået en bred politisk aftale om arbejdsmiljø. En aftale, der gerne vil understøtte arbejdspladserne i at sikre, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal blandt andet ske ved at gøre arbejdsmiljøreglerne mere forståelige og ved at samle reglerne for det psykiske arbejdsmiljø i en bekendtgørelse.

Det er gode tiltag, men regler gør det ikke alene. Der er behov for styrket uddannelse af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og for autoriseret arbejdsmiljørådgivning til arbejdspladser, der har svært ved at få greb om arbejdsmiljøarbejdet. Og ikke mindst er der behov for rammebetingelser, der sikrer at medarbejderne reelt har mulighed for at yde et godt fagligt arbejde.

MANGE ARBEJDSPLADSER har viljen til et godt arbejdsmiljø – og det er der god økonomi i. Desværre er der ikke alle steder de rette kompetencer, og mange arbejdspladser kæmper en urimelig kamp i en hverdag, hvor budgetskruen hele tiden bliver strammet.

Når professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen for nylig dokumenterede, at sundheds-væsnet i perioden 2007-2018 har været underfinansieret med gennemsnitligt 1 mia.kr. årligt, taler det direkte ind i det pressede arbejdsmiljø, som mange sygeplejerske oplever og længe har søgt at sætte på den politiske dagsorden.

Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for den seneste måned oplevet at være for få på arbejde i forhold til antallet af arbejdsopgaver. Blandt nyuddannede sygeplejersker har 14 pct. været sygemeldt pga. psykiske belastninger i arbejdsmiljøet og blandt de erfarne sygeplejersker spiller et presset arbejdsmiljøet med mange vagter en betydelig rolle, når det handler om at vælge deltid.

Sygeplejersker går på arbejde for at yde en god indsats, som de kan være stolte af og som skaber arbejdsglæde. Ønsket er, at kunne bidrage til samfundet og få del i den identitet, status, livsindhold og tilhørsforhold til et fællesskab, som arbejdslivet giver mulighed for. Sådan har vi det vist alle. Modsvaret fra velfærdsstaten må være, at de betingelser, som arbejdet udføres under, sikrer, at det muligt at holde til et helt arbejdsliv, og at den tredje alder ikke skal være præget af smerter eller fysiske og psykiske lidelser som følge af arbejdet.

DET DANSKE SAMFUND har arbejdskraftmangel – ikke mindst på sundhedsområdet. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at nyuddannede, herunder nyuddannede sygeplejersker, får en god og tryg start i arbejdslivet, så de bliver i faget. Det forudsætter veltilrettelagte introduktionsforløb og arbejdsvilkår, der fremmer faglig kvalitet og mening i arbejdet.

Ligesom det er afgørende, at de medarbejdere, der i en årrække – og mod alle ods – har løftet kerneopgaven i sundhedsvæsnet og andre offentlige institutioner fremover bliver præsenteret for færre udefrakommende forandringer, omlægninger og nedskæringer. I stedet skal de have arbejdsro og bedre mulighed for at udføre et godt arbejde, der skaber faglig stolthed, trivsel og arbejdsglæde. Hvor fagligt forsvarlige normeringer og kompetenceudvikling er en selvfølge, og hvor ledere reelt har mulighed for at udøve nærværende og retningsgivende ledelse.

Lad os fortsætte presset på det politiske niveau for at gøre de ønsker til virkelighed. En virkelighed med flere medarbejdere, færre forandringer og et højt prioriteret arbejdsmiljø.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR