Guide: Kom godt tilbage på arbejdspladsen

Kontorlandskab_Celina_Dahl_Ritzau_Scanpix
Coronakrisen kan være en god anledning til at ændre på rutinerne på landets arbejdspladser Foto: Celina Dahl Ritzau Scanpix,
16. apr. 2021 16.07
Corona har givet os anledning til at se vores arbejdsrutiner i et nyt lys. June Halvorsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat, giver her en række gode råd til, hvordan I kommer godt tilbage på arbejdspladsen inden så længe.

Denne artikel er oprindeligt bragt på HK Privat.dk og bliver publiceret på A4 som en del af et samarbejde. Artiklen er redaktionelt udvalgt og bearbejdet af A4.

Fællesskab, bevægelse og arbejdsro er nogle af nøgleordene. Men hvad med de digitale møder? Hvad med hjemmearbejdet? Hvad har vi egentlig lært af corona.

June Halvorsen, der er arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat, giver her inden for seks overordnede temaer, gode råd til, hvordan du bedst kommer tilbage på arbejdspladsen, når det for alvor bliver tid til det.

1. Arbejdsro øger effektiviteten

En højlydt samtale mellem to kolleger, en mobiltelefon, der ringer, og en kollega, der hilser. At kunne arbejde uforstyrret er noget af det, hjemmearbejdsfolket virkelig har sat pris på under corona. Mange har endda oplevet større effektivitet på hjemmekontoret. Blandt HK Privats medlemmer angiver 71 pct. (se note nederst, red.) arbejdsro og 50 pct. større effektivitet som de største fordele ved hjemmearbejde.

LÆS OGSÅ: Eksperter: Corona vil vende op og ned på indretningen af din arbejdsplads

Både fra et arbejdsgiver- og medarbejderperspektiv er det derfor oplagt at se på, hvordan I kan skabe nye rammer på jeres arbejdsplads, så der bliver mere ro - i særdeleshed i storrumskontorerne. Det kan være, I kan skabe nogle nye arbejdsfællesskaber, hvor der er ro til de, der sidder med koncentrationstunge arbejdsopgaver, og dem, der har mere udadvendte arbejdsopgaver, sidder sammen.

Det kan også være, at I skal lave en form for markering, når I ikke vil forstyrres. At I skal lave en aftale om, at telefoner er på lydløs, og hvilke telefonsamtaler, der i det hele taget bliver besvaret i storrummet, og ikke mindst hvilke man går et andet sted hen for at tage. Og det måske også er en god idé, at I får etableret en række stillerum, hvor folk kan trække sig helt væk, når arbejdsopgaverne kræver det. Eller det bedste alternativ, at storrumskontorerne mindskes, eller at der etableres enpersonskontorer, hvis der er behov for det.

2. Mere hjemmearbejde - tak!

Et andet oplagt værktøj at bringe i spil for både at skabe arbejdsro, når opgaverne kræver det, er hjemmearbejde. 49 pct. af HK Privats medlemmer ønsker mere hjemmearbejde, også når pandemien er væk.

Her kan I med fordel se på, hvilke arbejdsopgaver der egner sig godt til at blive udført hjemmefra, så I efterfølgende hver især kan tilrettelægge arbejdsugen, så der er mulighed for hjemmearbejde i det omfang, der passer med arbejdsopgaverne. Det kan være, I skal pulje opgaverne, så det passer med en eller flere dages hjemmearbejde, eller at I skal have en fast mødefri dag om ugen, hvor der så er mulighed for hjemmearbejde.

Det er vigtigt, at aftalerne om hjemmearbejde er indgået frivilligt, og at I løbende taler om, hvorvidt antallet af hjemmearbejdsdage passer med arbejdsopgaverne og samtidig sikrer, at hjemmearbejdspladsen er hensigtsmæssigt indrettet. Hvis der er tale om hjemmearbejde svarende til ca. 1 arbejdsdag om ugen, er der en række krav til indretning af skærm- arbejdspladsen, som du kan læse mere om her.

3. Pauser er vigtige

Når vi arbejder hjemmefra, forsvinder mange af arbejdsdagens naturlige pauser. 45 pct. af de hjemmearbejdende medlemmer har holdt færre pauser, og 37 pct. har oplevet gener/smerter i forbindelse med hjemmearbejdet. Det skyldes, at der ikke er et fast tidspunkt, vi skal spise frokost på, at der ikke er nogen kaffepauser, og der er heller ikke naturlige anledninger til at slå vejen forbi en kollega for at spørge om noget.

LÆS OGSÅ: Forsker: Fremover vil arbejdspladsen minde om et fængsel

Men det er vigtigt løbende at holde pauser gennem dagen for at aflaste kroppen, særligt når vi sidder foran en skærm. Mange hjemmearbejdende har smerter, blandt andet i ryg og nakke og skuldre på grund af skærmarbejde. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan du kan tilrettelægge dit arbejde, så skærmarbejdet gennem dagen bliver afbrudt af andet arbejde væk fra computeren.

Det kan være, når der er noget, der skal læses, som du med fordel kan gøre i en blød(ere) stol, eller arkivering og printning. Indtil det bliver en god vane, så brug funktionerne i din Outlook-kalender til at planlægge en varieret arbejdsdag med indlagte pauser.

4. Og bevægelse er mindst lige så vigtigt

Når vi arbejder hjemme, er der ikke mange skridt mellem kaffemaskinen og computeren, ligesom transporten til og fra arbejdspladsen også er skåret væk. Derfor har 63 pct. af de medlemmer, der arbejder hjemme, oplevet, at de har siddet alt for stille alt for længe. Men lad os være ærlige - selv om vi er på kontoret, er vi stadig mange, der bevæger os alt for lidt.

Derfor er det vigtigt at tænke bevægelse ind løbende i arbejdsdagen, både når vi udfører vores arbejdsopgaver og i vores nødvendige pauser i løbet af arbejdsdagen. For det første er det en god idé at få gang i hæve-sænke-bordene igen. Brug ideen ”op-op” - vinduet op og bordet op, når du går til frokost, og gerne op med bordet igen, når du går hjem. Så er bordet hævet, så rengøringen kan komme til, og dermed allerede oppe til næste morgen.

Derudover er det er også en god ide at få lavet nogle gode vaner omkring arbejdsopgaver, der kan klares stående - eller måske ligefrem på en gåtur - som for eksempel telefonsamtaler, digitale møder og korte briefs, ligesom du kan udnytte, at du nu igen kan gå hen og tale med en kollega i stedet for at ringe eller sende en mail.

5. Digitalt kan vi mange ting, men fysiske møder kan noget andet

Teams-træthed er et begreb de fleste hjemmearbejdende er bekendte med, ligesom manglen på sparring og vidensdeling med kollegerne er noget, mange kæmper med. 48 pct. oplever mindre vidensdeling, og 46 pct. nævner mindre sparring og idéudvikling som nogle af de største ulemper ved hjemmearbejde.

LÆS OGSÅ: Paradoks: Derfor har fysisk aktivitet på jobbet og i fritiden ikke samme effekt

Vi er på rekordtid blevet gode til at benytte digitale værktøjer - og dem skal vi endelig blive ved med at benytte, hvis de er med til at muliggøre et mere fleksibelt arbejdsliv, som mange efterspørger. Men det er samtidig en god idé at tale om, i hvilke situationer fysiske møder er nødvendige.

Informationsmøder og projektmøder fungerer ofte godt digitalt, mens fx udviklingsmøder, feedback, personlige samtaler, lønsamtaler, og møder, hvor der kan opstå konflikt, i højere grad egner sig til, at vi ser hinanden i øjnene.

6. Fællesskabet er fedt

At se både din chef og dine kolleger i øjnene er en vigtig del af arbejdslivet. Det kollegiale fællesskab er nemlig noget rigtig mange har lært at sætte pris på efter mange måneder alene på hjemmekontoret - også selv om det måske ikke altid har været gnidningsfrit.

Hele 75 pct. af de hjemmearbejdende medlemmer savner deres kolleger. Men selvom du glæder dig til at se dine kolleger, så kan det være, at der er andre ting på din arbejdsplads, du ikke har savnet. Mange har siddet med andre opgaver i coronatiden, som har vækket deres interesse, eller samarbejdet mere på tværs af organisationen.

Når nu bøtten alligevel er vendt på hovedet, er det derfor oplagt, at det er NU, at I tager fat i de ændringer, I måske længe har talt om, men I i hverdagen er endt med bare at lade stå til.

Note: Tallene i artiklen er fra Epinionsundersøgelser blandt cirka 1.000 medlemmer, foretaget på HK Privats vegne i december 2020 og marts 2021.