Indekstal: Hele fem kommuner med afgørelser fra Arbejdstilsynet det seneste døgn

20171119-142804-L-1920x1277we
Randers Kommune er en af de fem kommuner, der har fået registreret afgørelser fra Arbejdstilsynet det seneste døgn. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
11. aug. 2021 07.45
Arbejdstilsynet har registreret arbejdsmiljøafgørelser i kommunerne i Norddjurs, Vesthimmerland, Høje-Taastrup, Odder og Randers det senest opgjorte døgn. Registreringen tæller kommunale arbejdspladser. Det viser opdaterede tal fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Arbejdstilsynet har registreret afgørelser til kommunerne Norddjurs, Vesthimmerland, Høje-Taastrup, Odder, Randers og Thisted det senest opgjorte døgn.

Konkret har Norddjurs Kommune modtaget afgørelse uden handlepligt om personforflytning indenfor branchen hjemmehjælp og afgørelse uden handlepligt om personforflytning i branchen revalideringsinstitutioner. Derudover har Norddjurs Kommune fået påbud i branchen hjemmehjælp.

Vesthimmerland Kommune har fået påbud om fugt og skimmelsvamp og kompetence kompleks om fugt og skimmelsvamp i branchen døgninstitutioner for personer med psykiske handicap.

Derudover har Høje-Taastrup Kommune modtaget 3 påbud og 1 strakspåbud om fald, snublen i samme niveau, øvrige ulykkesrisici, løft og psykisk arbejdsmiljø i branchen aldersintegrerede institutioner.

Også Odder Kommune har også fået registreret 2 påbud indenfor kemisk risikovurdering og luftkvalitet i branchen plejehjem.

Endelig har Randers Kommune fået registreret 3 strakspåbud og 1 påbud vedrørende kræftfremkaldende belastninger, kemisk risikovurdering, nedfald og sammenstyrtning og maskiner og trykbærende udstyr i branchen behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald.

Det viser en opgørelse fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Opgørelsen tæller kun afgørelser givet til kommunale arbejdspladser i kommunerne.

I det senest opgjorte døgn har tilsynet registreret 13 påbud og fire strakspåbud og to afgørelse uden handlepligt til landets 98 kommuner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Note: Når en P-enhed (arbejdsplads) i en kommune modtager en ny afgørelse (påbud mm.) fra Arbejdstilsynet og har en eller flere afgørelser fra tidligere, bliver de tidligere afgørelser genregistreret med samme dato som den nye. Derfor kan en kommune godt stå registreret for flere afgørelser, selvom den eksempelvis kun har fået én sidst.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis du oplever fejl, eller andre uregelmæssigheder i artiklen, må du gerne kontakte redaktør Jonas Sivkær Pettersen på [email protected].