Arbejdstilsynets metoder kommer til kort: Slår sjældent ned på unges tunge løft

20131010-154153-4-1920x1262we
Kun omkring fem procent af de tilsynsreaktioner, Arbejdstilsynet udsteder i forhold til de unges arbejdsmiljø, går på det ergonomiske arbejdsmiljø (arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Tal fra Jobpatruljen og nationalt forskningscenter viser, at mange unge er medtaget af fysiske anstrengelser på jobbet. Samtidig handler kun 5 ud af 100 tilsynsreaktioner fra Arbejdstilsynet på unges arbejdsmiljø om ergonomiske belastninger. Arbejdstilsynets metoder har svært ved at opdage de fysiske belastninger, unge udsættes for, vurderer forsker.

Teenagere kan nå at tjene mange penge, når de feriejobber om sommeren. Men i kampens hede glemmer en del unge at passe på sig selv.

Omkring 28 procent af de unge under 18 år oplever således at løfte, skubbe og trække mere end det tilladte, konkluderer Jobpatruljen i deres evalueringsrapport fra i fjor.

Alligevel er det kun omkring 5 procent af de tilsynsreaktioner, Arbejdstilsynet udsteder i forhold til de unges arbejdsmiljø, der går på det ergonomiske arbejdsmiljø. Det viser en kortlægning, A4 Arbejdsmiljø har foretaget på baggrund af Arbejdstilsynets tilsynsreaktioner fra 2018.

Ifølge HK’s næstformand, Martin Rasmussen, der er politisk ansvarlig for Jobpatruljen, er det ikke overraskende, at Arbejdstilsynet og Jobpatruljen ikke opdager de samme ting, når de kommer på besøg på virksomhederne.

- Arbejdstilsynet er nødt til at se det med egne øjne, at unge løfter forkert eller høre det fra arbejdsgiveren eller de unge selv for, at de kan slå ned på det. Men det kræver også, at den unge selv indrømmer det. Når de unge står med arbejdsgiveren, kan det være svært at indrømme, at de gør noget forkert. Langt de fleste af de unge er jo blevet oplært i, hvordan de skal løfte, siger Martin Rasmussen.

Artiklen fortsætter under grafikken

Jobpatruljen, der varetages af fagbevægelsen, rykker hver sommer ud på virksomheder, hvor unge under 18 år har sommerferiejob. Patruljen har særligt fokus på de brancher, hvor de unge trækker et stort læs i sommermånederne, og hvor deres arbejdsmiljø typisk er udfordret. Det gælder blandt andet i detailbranchen og restaurationsbranchen. Jobpatruljen snakker med de unge om lønforhold, arbejdsmiljø og deres rettigheder.

Arbejdstilsynet har ligeledes i sommerperioden kørt en målrettet tilsynskampagne på virksomheder med mange unge fritidsjobbere. Arbejdstilsynet har haft fokus på almindelige tilsyn, men også de målrettede tilsyn i de brancher, hvor man ved, at der kan være problemer med unges arbejdsmiljø.

"Unges arbejdsmiljø må ikke gradbøjes"

3F’s næstformand Tina Christensen har sammen med Martin Rasmussen det politiske ansvar for Jobpatruljen. Hun mener, at der kan være flere årsager til, at Arbejdstilsynet giver relativt få tilsynsreaktioner på det ergonomiske arbejdsmiljø på trods af, at Jobpatruljens egne tal viser, at forkerte løft, skub og træk udgør et langt større problem hos de unge.

- Jeg oplever, at Arbejdstilsynet har stort fokus på unges arbejdsulykker og unges arbejdstid og hviletid. Det er begge meget vigtige områder, hvor tilsynsindsatsen ikke må slækkes. Når det er sagt, kan det være lettere for Arbejdstilsynet at konstatere overtrædelser med arbejdsulykker og arbejdstid og sværere i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det skyldes, at det ofte tager længere tid at se de unges fysiske anstrengelser, siger hun og fortsætter:

- I 3F mener vi, at Arbejdstilsynet skal have tid og ressourcer – også til at tjekke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Unges arbejdsmiljø må ikke gradbøjes. En nedslidt ryg kan være mindst ligeså slemt som en arbejdsulykke, siger hun.

Arbejdstilsynet er kun på en arbejdsplads i kortere tid, og det kræver i princippet at de ser, at en ung bærer for tungt, hvis de skal slå ned på det. Nogle ting kan være usynlige for tilsynsmyndigheden i den tid, der nu er til rådighed for et tilsynsbesøg.
Forsker Johnny Dyreborg, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Mens Arbejdstilsynet sjældent griber ind i forhold til de unges ergonomiske arbejdsmiljø, ser det anderledes ud i forhold til problemer med de unges arbejdstid og hviletid. I 2018 udgjorde tilsynsreaktioner i forhold til ’Arbejdstid, hviletid og fridøgn’ hele 36 procent af det samlede antal tilsynsreaktioner i forhold til unge under 18 år.

Ifølge forsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kommer Arbejdstilsynet nogle gange til kort, når de skal vurdere de unges arbejdsmiljø på en virksomhed. Det kommer en smule bag på ham, at antallet af reaktioner i forhold til arbejdstid og hviletid ligger i top, mens reaktioner på det ergonomiske område ligger i bund.

Forsker overrasket over tilsynstal

- Det overrasker mig da lidt, men når Arbejdstilsynet rykker ud, kan der være forhold i arbejdsmiljøet, der er nemmere at registrere end andre. Ved hjælp af en lønseddel kan man tjekke, hvor mange timer, de unge arbejder og få et objektivt svar på, om loven er overtrådt, siger Johnny Dyreborg og fortsætter:

- Det kan være sværere for de tilsynsførende at registrere, om hvorvidt de unge eksempelvis i detailbranchen får den instruktion i arbejdet, de skal have, eller om de har for tunge løft, træk eller skub. Arbejdstilsynet er kun på en arbejdsplads i kortere tid, og det kræver i princippet, at de ser, at en ung bærer for tungt, hvis de skal slå ned på det. Nogle ting kan være usynlige for tilsynsmyndigheden i den tid, der nu er til rådighed for et tilsynsbesøg.

Artiklen fortsætter under grafikken

Johnny Dyreborg vurderer, at det er nemmere for Jobpatruljen at rapportere om for tunge løft.

- Det er nemmere for Jobpatruljen at rapportere om tunge løft, når de går ud og spørger de unge i virksomhederne, hvad de oplever. Arbejdstilsynet skal i princippet se det ske, mens de er på tilsynsbesøg, eller have anden klar dokumentation om det materielle arbejdsmiljø. Eller sagt på en anden måde; der er større krav til Arbejdstilsynet om dokumentation for, om loven er overtrådt, siger Johnny Dyreborg.

Når vi kan se, at omkring 28 procent faktisk arbejder forkert, er der behov for at lave en fælles indsats, så vi kan få problemerne minimeret.
HK-næstformand Martin Rasmussen

Forskeren fortæller, at Jobpatruljens vurdering af, at mange unge løfter for tungt, ligger godt i tråd med undersøgelsen ’Unges Arbejdsmiljø og Helbred 2018’, som NFA har udarbejdet for Arbejdsmiljørådet.

Undersøgelsen viser, at unge i alderen 18 til 30 år oplever den højeste grad af fysisk hårdt arbejde, mere belastende arbejdsstillinger og mere løfte- og skubbearbejde end de ældre aldersgrupper. Johnny Dyreborg antager, at unge under 18 år ikke vil ligge bedre end de unge mellem 18 og 30 år i forhold til ergonomiske udfordringer.

- Man kunne selvfølgelig ønske, at de metoder, der er til rådighed for Arbejdstilsynet, var skruet sådan sammen, at man bedre kunne dokumentere overskridelser af risici for arbejdsulykker, tunge løft, træk og skub, siger Johnny Dyreborg.

Bundet af dokumentationskrav

Tilsynschef for Tilsynscenter Syd, Birgit Serup Larsen, er ansvarlig for Arbejdstilsynets sommerkampagne om arbejdsforholdene for unge under 18 år. Hun fortæller, at Arbejdstilsynet ligesom andre tilsynsmyndigheder har dokumentationskrav at leve op til.

- Arbejdstilsynet har ligeledes fokus på det ergonomiske arbejdsmiljø. Vi kan ikke sige, at vi ser det som en tendens, at de unge ikke vil indrømme, at de løfter mere end de må. Vi har naturligvis ligesom ved alle andre tilsyn et dokumentationskrav, hvor vi enten selv skal konstatere eller få oplyst om et arbejdsmiljøproblem, siger Birgit Serup Larsen.

HK-næstformand Martin Rasmussen mener, at alle har et ansvar for at forbedre de helt unges arbejdsmiljø.

- Når vi kan se, at omkring 28 procent faktisk arbejder forkert, er der behov for at lave en fælles indsats, så vi kan få problemerne minimeret, siger han.

"Vildfarelse at sige, de ikke må løfte mere end 12 kg"

Ifølge bekendtgørelsen om unges arbejde må de unge ’i videst muligt omfang’ ikke løfte ting, der er tungere end 12 kg. Kun i særlige tilfælde må der løftes op til 25 kg.

Chefkonsulent i Dansk Erhverv, Trine Lykke Loughran, mener, at man skal tolke bekendtgørelsen således, at de unge under 18 år under visse omstændigheder godt må løfte ting, der vejer mere end 12 kg. 

- Det er en vildfarelse at sige, at de unge ikke må løfte mere end 12 kg. Det er rigtignok udgangspunktet, men de unge kan efter reglerne i enkelttilfælde løfte op til 25 kg. Generelt vil jeg sige, at arbejdsgiverne gør sig umage med at klæde de unge på til at kunne varetage arbejdsopgaverne. Langt de fleste steder er der styr på det, siger hun.

Det ventes, at både Jobpatruljen og Arbejdstilsynet konkluderer på deres sommerkampagner enten i august eller i starten af september.

GDPR