Inspiration:
Stilladsarbejdere gør op med fordomme: Udsætter ansatte for Disc-profiler og socialpædagogik

12341369_1633891066874718_5793305070142854432_n
Stilladsarbejderen Anders Frimann Falck, der snart kan kalde sig 'uddannelsesformand'. Foto: Privat
Unge stilladsarbejdere med broget baggrund bliver mødt med socialpædagogik og Disc-profiler hos virksomheden FA Stillads. Den nye tilgang, der skaber bedre trivsel, forbedrer også sikkerhedskulturen, lyder det.

Stilladsarbejdere er nogle alfahaner med tatoveringer på begge overarme. De arbejder i en machokultur, hvor bløde værdier er no-go.

Det er i hvert fald fordomme, stilladsarbejdere ofte må lægge øre til.

Men i virksomheden FA Stillads fra Lynge på Sjælland gør man op med den forudfattede holdning.

Her er der ganske vist plads til mandehørm og dåsebajere efter fyraften, men til gengæld er ord som trivsel, Disc-profiler og socialpædagogik begyndt at fylde mere.

FA Stillads gør nemlig en særlig indsats over for unge og nyansatte stilladsarbejdere, hvilket resulterede i, at virksomheden tidligere på året blev indstillet til Arbejdsmiljøprisen 2019 - dog uden at vinde.

Ved at uddanne en række stilladsmontører til såkaldte 'uddannelsesformænd', der tager sig af unge kolleger i oplæringsfasen, har virksomheden oplevet forbedringer af trivslen for alle medarbejdere.

Selvom det første hold af uddannelsesformænd først er færdiguddannet i november, har et øget fokus på trivsel allerede mindsket sygefraværet.

Samtidig har de unge, hvoraf mange har en broget baggrund med misbrug og kriminalitet, med jobbet og uddannelsesformændene fået nogle faste ankre i en turbulent hverdag.

På skolebænken om personlighedstyper

Stilladsarbejder og arbejdsmiljørepræsentant Anders Frimann Falck er færdig med formandsuddannelsen om få måneder. Han synes, det er fantastisk at have med unge mennesker at gøre. Specielt når det handler om unge med sociale problemer.

- Det handler om at lære at forstå de unge kolleger lidt bedre. Hvorfor agerer de, som de gør. Det er mega-hamrende spændende, siger han.


Foto: FA Stillads

Projektet er et samarbejde med den eksterne virksomhed FagAkademiet. Fire gange om året afholder FagAkademiet kurser for de stilladsmontører, der uddanner sig til uddannelsesformænd.

På kurserne lærer stilladsmontørerne om socialpædagogik og hvordan, man håndterer forskellige typer af mennesker. Blandt andet har Anders Frimann Falck lært om den såkaldte Disc-profil. Den bruges til at nå ind til de unge. Nogle har brug for kæft, trit og retning, mens andre skal tages på en anden måde.

Nogle af de unge og nyansatte kommer med en del i bagagen. Nogle har været ude i et alkohol- eller stofmisbrug, mens andre har været ude i den kriminelle løbebane.
Anders Frimann Falck, stilladsarbejder og arbejdsmiljørepræsentant 

Disc-profilen er inddelt i fire forskellige personlighedstyper, som tæller den dominante og viljestærke type, den udadvendte og optimistiske, den analytiske og reserverede og endelig den rolige og tålmodige.

- Når man har lært lidt om Disc-profilen, ved man godt, hvordan man skal tale til de unge. Nogle skal have tingene at vide fem gange, mens andre skal have vist det visuelt, hvordan ting skal gøres. Vi bruger profilen til at kommunikere og forstå hinanden bedre, siger Anders Frimann Falck og fortsætter:

- Nogle af de unge og nyansatte kommer med en del i bagagen. Nogle har været ude i et alkohol- eller stofmisbrug, mens andre har været ude i den kriminelle løbebane. Bare det at møde op på arbejde kan være svært for nogle af dem. De er sig selv nærmest, og hvis de har fucket op om torsdagen, kan man godt glemme at se dem om fredagen.

Fra akkord til timeløn

Som en del af projektet er de kommende uddannelsesformænds løn blevet ændret fra akkord til timeløn. Det gør, at de ved siden af det faste stilladsarbejde har tid og overskud til at fokusere på jobbet med at oplære de unge. Uddannelsesformændene er samtidig gjort til mellemledere i virksomheden.

- Vi har en mere rolig hverdag nu, og man ved, hvad man får udbetalt hver 14. dag. Det har givet mere ro i sindet. Der er også tid og overskud til at tage hånd om de unge, siger han.

Selvom der er sat mange skibe i søen for at forbedre arbejdsmiljøet for stilladsarbejderne, og navnlig de unge af slagsen, er der ifølge John Ekebjærg-Jakobsen, formand for fagforeningen Stilladsarbejdernes Brancheklub, fortsat udfordringer.


Foto: FA Stillads

- De seneste 10 år har vi lavet en indsats sammen med arbejdsgiverne, hvor vi har minimeret nedslidning med en tredjedel. Det er rigtig godt. Der er også sket fremskridt for de unge, hvor der er stort fokus på arbejdsmiljøet i uddannelsen, siger John Ekebjærg-Jakobsen.

De skal ikke ud og lege Tarzan, for det kan ikke betale sig. Det takker ingen dem for, når de ligger på jorden
Anders Frimann Falck, stilladsarbejder og arbejdsmiljørepræsentant 

Stilladsbranchen er en af de brancher, hvor der sker absolut flest ulykker. Ved at sætte fokus på de unge stilladsarbejderes trivsel på jobbet, vil det på sigt også gavne sikkerheden, vurderer Anders Frimann Falck.

- Det vil helt sikkert også få en effekt på sikkerheden, når de unge ved, at der er nogle, der holder øje med dem. De skal ikke ud og lege Tarzan, for det kan ikke betale sig. Det takker ingen dem for, når de ligger på jorden.

- Ved at vi er gået fra akkord til timeløn er arbejdsmiljøet også blevet prioriteret højere i FA Stillads. Vi har fokus på at bære de rigtige værnemidler, og vi har vogne, kraner og biler til det slidsomme arbejde, siger stilladsarbejderen.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

FA Stillads er en stilladscertificeret virksomhed. Det betyder, at de er forpligtet på at overholde særlige krav om sikkerhed, service, planlægning, uddannelse og hvilket materiel, der bruges på byggepladsen.

Foruden indstillingen til Arbejdsmiljøprisen 2019 har FA Stillads i 2013 vundet Københavns Kommunale Socialrådgiver Pris for deres indsats med at uddanne indsatte og tilbyde dem arbejde. Ligesom FA Stillads i 2013 var nomineret til erhvervslivets CSR Awards, der er en pris, der gives til virksomheder, som gør en særlig social indsats.

Sådan hjælper FagAkademiet stilladsarbejderne

FagAkademiet udbyder en formandsuddannelse, som er særlig målrettet socialt ansvarlige virksomheder, der har borgere i forløb.

Formandsuddannelsen sigter mod at styrke de medarbejdere, som er ansvarlige for borgere i forløb, til bedre at kunne håndtere de udfordringer, som der opstår i forløbene.

I formandsuddannelsen lægges der vægt på basisviden indenfor psykologi, motivation, kommunikation, ledelse og organisation.

Derigennem fokuserer uddannelsen på generelle emner indenfor ledelse og har som ærinde, at italesætte ledelse som et separat fag og en særlig kompetence, som skal læres gennem viden og konstant refleksion.

Formandsuddannelsen klæder medarbejderne på til at være tydelige ledere for deres team, til at kunne kommunikere præcist, til at motivere, kritisere og anerkende deres team, således at der er arbejdsglæde og kvalitet i opgaverne.

Kilde: FagAkademiet.dk