Vores arbejdsliv forandres - lad arbejdsmiljøtilgangen følge med

Michael_Budolfson_Finansforbundet6T9A4824-1600px
Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet: Trods gode intentioner og stor ihærdighed i indsatsen går udviklingen i den forkerte retning. Foto: Finansforbundet
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
I den valgkamp, der netop er overstået, var pensionstemaet alle vegne. Men sigtet både var og er forkert. Vi skal ikke acceptere nedslidning som et grundvilkår og diskutere lappeløsninger, alder og faggrupper. I stedet skal vi skabe holdbarhed på et arbejdsmarked, der forandrer sig, og for alvor tage livtag med, hvordan vi skaber trivsel, arbejdsmiljø og mental sundhed i vores mere og mere digitale arbejdsliv.

PROBLEMET ER PRESSERENDE og højaktuelt - og paradokset til at få øje på: Den demografiske udvikling kræver, at vi arbejder længere, men arbejdsmiljøet halter. Såvel Finansforbundets trivselsundersøgelser som de nationale helbredsundersøgelser fra NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - understreger en udvikling i den forkerte retning: Trivslen er faldende, oplevelsen af at være stresset har været stort set støt stigende de seneste 10 år.

LÆS OGSÅ: Peter Poulsen, forbundssekretær i Dansk Metal: "De seneste to måneder har været det bedste, der er sket for arbejdsmiljøet"

Politikere, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, ledere og tillidsvalgte har i mange år arbejdet på at forebygge dårligt og nedslidende arbejdsmiljø. Trods gode intentioner og stor ihærdighed i indsatsen går udviklingen i den forkerte retning. Mål og intentioner er gode nok, men virkemidlerne og løsningerne er det ikke.

Der er nemlig behov på et nyt blik på arbejdsmiljø
Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Samtidig er arbejdsmarkedet i almindelighed – og den finansielle sektor i særdeleshed - udfordret af en gennemgribende teknologisk transformation, hvor teknologiens muligheder og udfordringer hver dag påvirker arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og arbejdsliv i bred forstand.

LÆS OGSÅ: Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør, DA: Arbejdsgiverne klar med fire ønsker til ny minister: Gør historisk arbejdsmiljøaftale til virkelighed

Den forandring skal vi tage fat på i vores arbejdsmiljøindsats, hvis vi skal udnytte mulighederne og minimere risiciene på vejen mod udviklingen af et holdbart arbejdsmiljø. Derfor har vi også – i samarbejde med Velliv Foreningen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet – igangsat projektet ”Digital Future Work Lab”, der skal bidrage til at komme nærmere svaret på et helt fundamentalt spørgsmål. Nemlig hvordan skaber vi et holdbart (og digitalt) arbejdsliv, der understøtter trivsel og mental sundhed.

I LØBET AF de kommende tre år tager vi derfor fat på en række konkrete delforløb, underprojekter og labs, hvor forskellige forskere og partnere tilknyttes, og hvor tingene prøves af i praksis. Og vi hører meget gerne fra andre organisationer, virksomheder eller institutioner, der har interesse i problemstillingen, for målet er at samle et så stærkt grundlag af erfaringer, viden og løsningsforslag som muligt til glæde for så mange som muligt. Fordi det er vigtigt for vores samfund.

LÆS OGSÅ: Lars B. Sørensen og Lene Christiansen, forbundsekretærer, Dansk El-Forbund: Elektrikernes ønsker til en ny minister: Vi forventer at blive inddraget

For vi har brug for at brede indsatsen ud og få rejst en samfundsmæssig debat om, hvad der skal til for at folk kan holde hele arbejdslivet igennem. Derfor er det også et koncept, der kan udvides og udvikles: F.eks. – og bare som en enkelt idé – regionalt på GTS-institutterne, hvor virksomhederne kan søge om plads til at videreudvikle egne ideer om, hvordan man kan skabe såvel trivsel som bundlinje i digitale forandringsprocesser.

Trods gode intentioner og stor ihærdighed i indsatsen går udviklingen i den forkerte retning.
Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Der er nemlig behov på et nyt blik på arbejdsmiljø – både ift. det grundlæggende perspektiv og ift. konkret viden om, hvordan vi trækker indsatsen ind i den digitale tidsalder. Der er behov for nytænkning, ny viden og nye løsninger, så vi kan bidrage til at løse det reelle problem – nemlig at undgå nedslidningen og skabe en reel holdbarhed uanset hvor og hvordan vi arbejder.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].